logo
питання з банківських операцій

30. Активні і пасивні операції комерційного банку

Пасивні операції банків - це операції, за допомогою яких банки формують свої ресурси для проведення кредитних та інших активних операцій. [16, c.89] У результаті пасивних операцій відбувається збільшення коштів на пасивних рахунках, а також активно-пасивних рахунках (в частині перевищення пасиву над активом).  Пасивні операції можуть здійснюватися у трьох формах:  1) формування власних коштів банку, до яких відносяться Статутний фонд, резервний, страхові фонди, а також нерозподілений прибуток. 

2) формування позикових коштів. Сюди відносяться кредити, одержувані комерційними банками від інших банків та Національного банку.

3) формування залучених коштів. Основною формою залучення ресурсів у світовій банківській практиці є депозитні операції. За рахунок них формується близько 80-90% всіх ресурсів банку. Депозитні операції - операції із залучення коштів юридичних і фізичних осіб у вклади на певний термін або до запитання. Крім вкладних операцій в цю групу відносяться кошти, залучені банком шляхом випуску депозитних і ощадних сертифікатів та банківських векселів.

Активні операції комерційного банку можна розділити на чотири великі групи:  - Кредитні операції (або позички);  - Інвестиції в цінні папери;  - Касові операції;  -Інші активи. [11, c.106-110]  Активні операції банків являють собою використання власних і залучених (позикових) коштів, здійснюване банками з метою отримання прибутку при одночасному дотриманні законодавчих норм, підтримки необхідного рівня ліквідності і раціональному розподілі ризиків за окремими видами операцій. 

За своїм завданням активні операції можна підрозділити на операції, що мають на меті підтримку на тому чи іншому рівні ліквідності банку, та операції, спрямовані на отримання прибутку. Між цими видами операцій існує певне співвідношення, необхідне для підтримки діяльності банку на досягнутому рівні.