logo
Касові операції комерційного банку

Вступ

У недавньому минулому комерційні банки займали особливе положення в економіці західних країн. Державні органи завжди підтримували банки у разі кризи ліквідності або при загрозі банкрутства, щоб гарантувати стабільність фінансової системи. При цьому фінансове законодавство обмежувало сферу діяльності комерційних банків, точно визначаючи що і як вони можуть робити, і одночасно оберігало банки від появи конкурентів. Банки при цьому грали традиційну роль посередника між вкладниками і позичальниками і забезпечували функціонування платіжної системи, відносно мало думаючи про застосування нових методів і технологій.

Щоденно мільйони людей у світі мають справу з грошима. Грошові суми, якщо вони записані у вигляді цифрових даних, відображають дебіторську заборгованість, кредиторські вимоги або боргові зобовязання. Гроші - один із чинників, що регулює економіку. Коли їх недостатньо - господарський механізм дає збої. Але й надто великий обсяг грошей в обігу не сприяє економічному розвитку. Отже, держава повинна слідкувати за тим, щоб функціонування грошей у країні здійснювалось у прямій залежності від економічного зростання.

Метою курсової роботи стало вивчення наступних питань - поняття касових операцій банку, касового апарату банку, організації роботи касового апарату, загальних вимог до оформлення касових документів, приймання банком готівки, порядку видачі готівки з каси банку, здійснення касових операцій із застосуванням платіжних карток, порядку вилучення з обігу та передавання для дослідження сумнівних банкнот (монет), вимог МСБО щодо відображення готівки у фінансовій звітності, структури рахунків для обліку готівкових коштів, організації та обліку операцій з інкасування грошового виторгу, документального оформлення та обліку касових операцій СГД.