logo
Аналіз і оптимізація банківського кредитування фізичних осіб

1.3 Принципи банківського кредитування

Основними принципами, які необхідно дотримуватися при наданні кредиту фізичним особам є:

1. Платність

2. Строковість

3. Повернення

4. Забезпеченість

5. Цільове призначення

6. Територіальність

7. Персональна відповідальність

Платність - отримання позикових коштів здійснюється на певних умовах оплати банку процентного доходу позичальником за користування кредитними ресурсами.

Строковість - видача засобів позичальникові здійснюється на строго визначений договором термін.

Зворотність - за умовами договору позичальник зобовязався в обумовлений термін повернути позикові засоби в повному обємі, включаючи плату за користування ресурсами і всі можливі нараховані штрафні санкції.

Забезпеченість - кошти позичальнику видаються тільки при умові надання ним у розпорядження банку на термін договору ліквідних активів, за рахунок яких банк буде у стані, при неможливості виконання зобовязань позичальником, за короткий термін погасити борг за рахунок активів позичальника.

Цільове використання - кредити надаються тільки з конкретною метою. Тільки при наявності мети банк зможе прослідкувати законність використання представлених позичальнику ресурсів, що у комплексі із якісною переробкою питань фінансового аналізу, механізмів та джерел погашення заборгованості дає практично повну гарантію своєчасного повернення коштів.

Територіальність - підрозділи банку приймають до уваги кредитні проекти тільки у межах обхвату своєї території. Позичальники з регіонів діяльності інших відділень банку направляються у відділення банку відповідної територіальної компетенції.

Персональна відповідальність - відповідальність за видачу та повернення коштів несе особа, яка підписала кредитний договір та прийняла рішення про видачу кредиту [25].