logo
zvit_z_praktyki_stacionar_ukrsibbank

3. Кредитний менеджмент (кредитування і контроль)

В 2008 році діяльність АКІБ «УкрСиббанк» в сфері кредитування різних галузей економіки була спрямована на їх розвиток. Як і у попередньому році, Банк прагнув не лише максимально задовольнити потреби клієнтів, надаючи послуги високої якості, а й сформувати кредитний портфель з оптимальним розподілом кредитного ризику, враховуючи вимоги безпеки та ліквідності. Темпи росту клієнтської бази у 2008 році дозволили збільшити обсяг кредитного портфеля до 1 608,89 млн. грн. При цьому, якісні характеристики кредитного портфеля покращилися, доля безнадійної до повернення заборгованості склала 0,02%. Диверсифікація кредитного портфеля дозволила оптимізувати кредитний ризик, у тому числі за галузями економіки.

АКІБ «УкрСиббанк» постійно вдосконалює методи і форми кредитування. Так, стратегія розвитку Банку у 2005 році передбачала пошук нових моделей та інструментів у роботі з позичальниками. Основою процесу розширення клієнтської бази стало послідовне впровадження Банком моделі Раціонального кредитування, яка поєднує у собі ліквідність забезпечення кредиту, мінімізацію кредитного ризику, доходність кредитної операції та інтереси позичальника, для чого в кредитних підрозділах Банку постійно проводиться робота по підвищенню кваліфікації персоналу з подальшим контролем — атестацією працівників. Інтереси позичальників забезпечуються наявністю у Банку різноманітних кредитних інструментів, таких як кредитні лінії (прості та револьверні), строкові кредити (в тому числі з графіками надання та погашення), овердрафта, гаранти тощо. Галузева структура кредитного портфеля Банку на 31.12.08

- 10% — кредити промисловим підприємствам;

- 77% — кредити підприємствам торгівлі та приватним підприємцям;

- 13% — кредити підприємствам інших галузей економіки.

Протягом 2008 року Банк продовжував розвивати кредитування фізичних осіб. По системі було впроваджено банківські продукти «Автомобіль у кредит» та «Товари в кредит» для фізичних осіб.

Стратегією розвитку кредитної роботи у 2008 році передбачалося визначення реальних фінансових потреб позичальників та проведення ефективної оцінки кредитного ризику. З метою реалізації стратегічних завдань було вжито заходів:

* перегляд та визначення нормативних значень основних показників, за якими проводиться оцінка позичальника;

* перегляд методів та підходів до оцінки фінансового стану позичальника, його грошових потоків, аналізу попередньої кредитної історії, факторів (економічних та політичних), які впливають на господарську діяльність позичальника, а також забезпеченості повернення кредиту та якості застави;

- перегляд підходівдо кредитного моніторингу.

Протягом 2008 року підвищувалася якість стосунків з позичальниками за рахунок реалізації інвестиційних проектів, в тому числі з ЗАО «Россава», ООО «ГЕЯ», ЗАО «Сармат». Розширено спектр послуг з кредитування для постійних клієнтів — ТОВ «НК Альфа-Нафта», та ін.

Пріоритетними галузями кредитування у 2008 році були нафтовидобувна та нафтопереробна промисловості, виробництво та харчова промисловість, оптова та роздрібна торгівля.

Надалі Банк планує продовжити запровадження стратегії розвитку кредитної політики завдяки раціоналізації кредитних операцій, спрямуванню коштів у пріоритетні галузі економіки, планомірному поступовому збільшенню обсягів кредитування у національній та іноземній валюті при оптимальному рівні кредитного ризику. Розглянемо процес надання кредиту суб 'єкту господарювання в АКІБ «УкрСиббанк»

1. Філія або позичальник звертається із клопотанням про надання кредиту до Кредитного відділу АКІБ «УкрСиббанк» , працівники кредитного управління збирають повний пакет документів, згідно переліку, затвердженого у Положенні про кредитування АКІБ «УкрСиббанк» , та проводять короткий аналіз фінансового стану даного позичальника.

2. У разі, якщо кредитний співробітник вважає за можливе надання кредиту даному позичальнику, то він передає документи до наступних служб банку для детальнішого аналізу: 1) Управління та аналізу комерційними ризиками та Відділу заставних операцій, 2) Департамент безпеки, 3) Юридичного Департаменту.

1) Управління та аналізу комерційними ризиками та Відділу заставних операцій, здійснює оцінку кредитного ризику позичальника з метою недопущення збитків Банку через неплатоспроможність позичальника у випадках: прийняття рішення щодо кредитування юридичної особи, в ході моніторингу позичальника, а також - в процесі розгляду необхідності і можливості зміни умов кредитування, проводить.

2) Служба безпеки перевіряє достовірність даних, наданих позичальником, місце його роботи, існування підприємства, наявність контрагентів та зв'язаних осіб або 26 підприємств, кредитну історію позичальника, наявність сумнівних операцій в поточній діяльності або в минулому і надає відповідний висновок.

3) Юридичний Департамент перевіряє юридичну вірність наданих документів.

3. Після того як ці служби банку проводять оцінку кредитного проекту, вони готують свої висновки та виноситься питання про кредитування даного позичальника на Кредитний Комітет банку або Вищого рівня або Першого . У разі якщо є принципові протиріччя між службами банку щодо можливості кредитування даного позичальника, проект відхиляється.

Розглянемо порядок здійснення оцінки кредитного ризику позичальника АКІБ «УкрСиббанк» на прикладі мікрокредиту.

На основі "Методики проведення АКІБ «УкрСиббанк» оцінки фінансового стану позичальників (юридичних та фізичних осіб), класифікації кредитного портфелю та розрахунку резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями" визначимо фінансовий стан позичальника ПП «Позичальник». Зазначимо, що сфера бізнесу позичальника - «оптова торгівля».

Для оцінки фінансового стану позичальника проводиться аналіз його фінансово-господарської діяльності за об'єктивними економічними показниками його діяльності, а саме:

- обсяг реалізації;

- прибутки та збитки;

- рентабельність;

- обороти за рахунками;

- платоспроможність;

- ліквідність;

- фінансова стійкість;

- історія погашення кредитної заборгованості позичальника в минулому.

Оцінка фінансового стану позичальника виконується в два етапи:

1-й етап - визначення значень показників, які характеризують фінансовий стан позичальника з віднесенням їх до відповідних аналітичних груп;

2-й етап - аналіз фінансового стану позичальника і віднесення позичальника до відповідного класу надійності.

На 1-му етапі показники, які характеризують фінансовий стан позичальника, розподіляються на наступні аналітичні групи :

1-а група - показники платоспроможності позичальника;

П-а група - показники фінансової стійкості позичальника;

Ш-я група - аналіз обсягів реалізації позичальника;

IV-a група - аналіз оборотів за рахунками позичальника;

V-a група - аналіз складу та динаміки дебіторської і кредиторської заборгованості;

VI-а група - аналіз собівартості продукції;

VII-а група - аналіз прибутків та збитків;

VIII-а група - аналіз рентабельності;

ІХ-а група - кредитна історія позичальника;

Х-а група - вплив географічних та галузевих факторів;

ХІ-а група - інша інформація.

Головна задача банківського регулювання і нагляду - безпека та фінансова стабільність банківської системи, захист інтересів вкладників і кредиторів.

На рівні Центрального апарату Національний банк України здійснює такі функції з регулювання та нагляду: Адміністративне регулювання:

АКІБ «УкрСиббанк» здійснює свої відносини з організацією нагляду, контролю та ліцензування в основному через службу внутрішнього аудиту.

УкрСиббанк як сучасний і амбіційний банк ставить перед собою амбіційні цілі і завдання, проте в умовах фінансової та економічної кризи основними напрямками роботи будуть зменшення кредитного ризику і оптимізація витрат.

Так, протягом 2009 року прогнозується, що валюта балансу Банка скоротиться на 5,3 млрд. грн. до 50,4 млрд. грн. Головними чинниками такого скорочення будуть як ослаблення гривні, так і обмеження кредитування клієнтів внаслідок обмеженості джерел фінансування та високих кредитних і валютних ризиків. Так кредитний портфель Банку скоротиться на 6.9 млрд. грн, з яких 4,2 млрд. грн - це кредити юридичним особам, а фізичним особам - 2,7 млрд. грн. Кредитний портфель на кінець 2009 року повинен складати 43,5 млрд. грн. Кредити юридичним особам становитимуть 15,7 млрд. грн, а фізичним - 27,8 млрд. грн.

Серед інших статей балансу слід виділити прогнозне зростання коштів в інших банках на 1,6 млрд. грн. та резервів за кредитними операціями клієнтів на 1,3 млрд. грн. Інші статті активу балансу мають змінитись не значно. Таким чином, банк прогнозує зменшення частки кредитів в чистих активах на 4,1% до 86,4%.

Зобов'язання Банку протягом 2009 року скоротяться на 6,7 млрд. грн. до 44,2 млрд. грн. Головною статтею зменшення зобов'язань виступають кошти інших банків і міжнародних фінансових організацій. Вони повинні скоротитись на 9,7 млрд. грн. до 20,8 млрд. грн. В той же час ми прогнозуємо помірне зростання коштів клієнтів: кошти юридичних осіб мають зрости на 1,3 млрд. грн, а кошти фізичних осіб - на 1,4 млрд. грн. Вказане зростання прогнозується на другу половину 2009 року після відтоку коштів у першій половині 2009 року. Таким чином, депозитний портфель банку на кінець 2009 року повинен становити 17,3 млрд. грн.