logo
Metod_duplom

Зразок змісту дипломної роботи Тема: “Особливості кредитування фізичних осіб (на прикладі діяльності акіб “Укрексімбанк”)”

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ КРЕДИТУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

1.1. Кредит як економічна категорія

1.2. Банківське кредитування фізичних осіб: поняття, принципи та правила

1.3. Нормативне регулювання банківського кредитування фізичних осіб

1.4. Закордонний досвід надання банківських кредитів фізичним особам

Висновки до 1-го розділу

РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА АНАЛІЗ КРЕДИТУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ В АКІБ “УКРЕКСІМБАНК”

2.1. Організаційно-економічна характеристика АКІБ “Укрексімбанк”

2.2. Етапи та організація кредитування фізичних осіб в АКІБ “Укрексімбанк”

2.3. Особливості бухгалтерського відображення кредитування фізичних осіб

2.4. Аналіз кредитоспроможності потенційного позичальника

Висновки до 2-го розділу

РОЗДІЛ 3. УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ КРЕДИТУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ В АКІБ “УКРЕКСІМБАНК”

3.1. Напрями удосконалення процесу кредитування фізичних осіб в АКІБ “Укрексімбанк”

3.2. Шляхи покращення управління кредитними ризиками в банку

Висновки до 3-го розділу

РОЗДІЛ 4. ОХОРОНА ПРАЦІ

4.1. Теоретичні основи охорони праці в банківській сфері

4.2. Особливості охорони праці в АКІБ “Укрексімбанк”

ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

Додаток Д