Послуги Private Banking в Україні

реферат

Проблеми ринку private banking в Україні

послуга private banking

Одним з основних факторів, який уповільнює розвиток private banking в Україні, експерти називають недосконалість вітчизняного фінансово-валютного законодавства, а саме відсутність можливостей здійснювати інвестиції за кордон, а також обмеженість ринку цінних паперів, який на Заході є одним з основних арен для діяльності як інвестиційних компаній, так і структур private banking та wealth management. Серед негативних факторів також можна виокремити поганий інвестиційний клімат, нерозвинутість фінансового ринку та правового поля, а також невисоку інвестиційну культуру клієнтів [10].

Також гостро стоїть і проблема професійного рівня спеціалістів, зайнятих в сфері персонального банкінгу, та відсутність достатнього рівня взаємодії між ними. Майже всі гравці на ринку використовують досвід конкурентів.

Делись добром ;)