Послуги Private Banking в Україні

реферат

Клієнти Private Banking

Аналіз, проведений компанією КПМГ в Україні, показує, що клієнти private banking не тільки не відчули «кризових» явищ в українській економіці, але й навпаки, кількість клієнтів продовжує рости. Лише за 6 місяців 2012 р. кількість клієнтів сектору в середньому на 14%, а один з досліджуваних банків констатував 8-кратний ріст клієнтської бази. Дані показники свідчать про те, що розширення продуктової лінійки послуг private banking сприяє залученню банками нових клієнтів даного сегменту. Зокрема, збільшення кількості клієнтів private banking може говорити про те, що банки докладають значних зусиль для розробки індивідуального підходу до кожного клієнта і , до того ж, намагаються поруч з банківськими продуктами продавати і небанківські послуги.

Табл.1. Збільшення кількості клієнтів.

Учасники дослідження

Кількість клієнтів Private Banking, чол.

Приріст клієнтів, чол.

Відсоток приросту

Станом на 30.12.2011

Станом на 30.06.2012

Учасник 1

1512

1680

168

11%

Учасник 2

100

115

15

15%

Учасник 3

1800

1950

150

8%

Учасник 4

10

15

5

50%

Учасник 5

481

581

100

20%

Учасник 6

219

305

86

39%

Учасник 7

53

60

7

13%

Учасник 8

350

350

0

0

Учасник 9

10

80

70

700%

На сьогодні близько половини заможних людей України отримують обслуговування з private banking в українських банках, тоді як ще в 2008 - 2010 рр. тільки третина заможних українців були клієнтами українських банків. Відповідно, прослідковується тенденція постійного росту, що підтверджує позитивну тенденцію розвитку private banking - сектору в Україні. Як свідчить практика, заможні клієнти більше схильні до диверсифікації ризиків та надають перевагу розміщенню коштів в великій кількості українських банків.

Як правило, клієнти даного сектору надають перевагу розміщенню своїх активів в 2-3 фінансових установах, і не тільки на території України. 29% клієнтів private banking мають рахунки в іноземних банках або зацікавлені в отриманні послуг від таких банків таких банківських послуг. Це свідчить про те, що клієнти в цілому ще не довіряють банківській системі і не вірять в її стабільність в силу певних політичних та економічних умов її функціонування.

Рис. 3. Частка заможних людей, які отримують обслуговування в банках.

Основну частину клієнтів private banking складають власники бізнесу та наймані керівники, а також менеджери вищої ланки, в той час як «знаменитості», діячі культури, науки та видатні спортсмени складають найменшу за чисельністю групу.

Рис.4. Професійна діяльність клієнтів Private Banking.

Як показує проведений аналіз, мінімальний річний дохід клієнта private banking має складати 120 000 дол. США. Якщо протягом 2008-2010 рр. вимоги до клієнтів в частині активів, які надаються в управління банку, і відповідно віднесенню клієнта до числа клієнтів private banking, були настільки різноманітними, що було важко говорити про наявність якихось єдиних критеріїв класифікації клієнта даного сегменту, то сьогодні можна говорити про те, що банки сформували більш-менш чіткий підхід до визначення рівня заможності клієнтів. Наявність уніфікованого критерію сегментації клієнтів private banking сприяє більш обєктивній оцінці потенціалу ринку private banking в Україні, а саме - число заможних людей, які відповідають критеріям private banking кожного конкретного банку.

Делись добром ;)