Послуги Private Banking в Україні

реферат

Лідери ринку Private Banking України

На думку експертів, лідерами українського ринку private banking є «Приватбанк», «УкрСиббанк» та «Альфа-Банк».

Серед сильних сторін лідерів можна виокремити наступні:

Якісний сервіс;

Широкий спектр послуг, що надаються;

Географія покриття;

Сучасні ІТ - рішення.

До слабких сторін банків-лідерів можна віднести:

Невелика кількість спеціалізованих офісів і обмежена територіальна присутність;

Відсутність гнучкості в задоволенні потреб клієнтів private banking;

Нестача професійних кадрів;

Відсутність спеціалізованих та унікальних послуг private banking.

Зазначені слабкі сторони пояснюються тим, що ринок private banking знаходиться на етапі свого становлення і, як наслідок, такі недоліки притаманні усій банківській системі України, а не тільки лідерам сектора приватного банківського обслуговування.

Рис.5. Структура лідерства на ринку Private Banking України.

Делись добром ;)