logo
Послуги Private Banking в Україні

ВСТУП

В останні десятиліття у сфері банківського бізнесу почала активно розвиватися роздрібна банківська справа, і зараз вона стає все більш суттєвим джерелом доходів комерційних банків. Разом з цим, у роздрібному бізнесі особливо привабливим для фінансових установ і плідним з точки зору виникнення ексклюзивних продуктів є обслуговування найзаможніших клієнтів, яке отримало назву приватної банківської справи (англ. private banking - РВ).

Цей інноваційний напрямок діяльності банків має досить недовгу історію існування - 20 - 25 років, проте ринок послуги private banking постійно зростає і стає ареною серйозної конкурентної боротьби. Дані, які щорічно публікуються в аналітичному звіті World Wealth Report, що характеризує рівень багатства у світі і готується французькою консалтинговою фірмою Capgemini, свідчать про постійне зростання кількості заможних людей: у 2008 р. їх чисельність становила більше 10 млн осіб із загальним багатством у сумі 40,7 трлн дол. При незначній потребі у капіталі та низькому рівні ризику у РВ можна отримати відносно високі комісійні винагороди. Оскільки якість та ексклюзивність обслуговування клієнта є основним фактором конкуренції, тому у цій сфері можуть діяти і невеликі, і середні постачальники послуг.

Привабливість того чи іншого регіону фінансові інститути оцінюють за допомогою індексів зміни фінансових статків найбагатших людей планети (англ. High net worth individuals (HNWI) - особи з найбільшим власним капіталом). За даними аналітиків, зараз майже 60% операцій private banking припадає на Північну Америку та Європу. Проте останнім часом найбільший приріст числа міліонерів демонструють держави Азіатсько-Тихоокеанського регіону, Серед-нього Сходу, Східної Європи та Латинської Америки.

Тривалий час у приватній банківській справі домінували швейцарські банки. Так, майже половина прибутків другого за величиною банку Швейцарії Credit Suisse надходить від більш ніж 600 тис клієнтів private banking по всьому світові, до кожного з яких прикріплений персональний менеджер. Проте зараз серйозну конкуренцію швейцарським банкам створюють американські та німецькі кредитні інститути.