logo
Послуги Private Banking в Україні

ВИСНОВКИ

За результатами проведеного в роботі аналізу, можна підсумувати, що Класичний рrivate banking можна визначити як сукупність специфічних послуг та продуктів фінансового та нефінансового характеру, що надаються заможній особі та членам його родини на довірчій основі через персонального менеджера високої кваліфікації. При цьому продукти та послуги, як правило, структуровані ексклюзивним чином під кожного індивідуального клієнта, що дозволяє задовольнити його прагнення до персоніфікації. Таким чином, у РВ немає звичайної для інших банківських бізнесів стандартизації продуктів; використовуючи англійський термін, можна сказати, що вони є tailor-made, тобто зроблені на замовлення і тому практично завжди є інноваційними. Сума, що передається до банку і яка визначає клієнта у сегменті рrivate banking, у середньому становить від одного-двох мільйонів доларів.

На сьогодні є декілька внутрішніх для банків факторів стримування розвитку приватної банківської справи в Україні. По-перше, це відсутність досвіду надання ексклюзивних послуг, перш за все, у сфері управління активами, яка складає основний зміст private banking. По-друге, це проблеми із забезпеченням конфіденційності інформації у банківських установах. Зрештою, банки в основному або не мають достатньо підготовлених персональних менеджерів з першокласною освітою та вмінням розбиратися в усіх фінансових питаннях (на жаль, в Україні ніхто і не навчає таких менеджерів), або не можуть організувати достатній рівень комфорту обслуговування.

Зараз в Україні працює близько 40 фінансових структур, які пропонують заможним клієнтам послуги private banking. Найбільш помітними гравцями в цьому сегменті є банки першого ешелону та декілька менших установ з західним, російським чи українським капіталом. Найбільшу активність на ньому проявляють УкрСиббанк, ОТП Банк, Альфа-Банк, Укрсоцбанк, «Райффайзен Банк Аваль», ПриватБанк, ВТБ Банк, Правекс-Банк та ін. При цьому фінансисти окремо виділяють ПриватБанк, який надає клієнтам VIP-обслуговування, не позиціонуючи послугу як private banking, а також низка інших установ з обмеженими можливостями розміщення коштів, але зазвичай більш високою дохідністю.

Одним з основних факторів, який уповільнює розвиток private banking в Україні, є недосконалість вітчизняного фінансово-валютного законодавства, а саме відсутність можливостей здійснювати інвестиції за кордон, а також обмеженість ринку цінних паперів, який на Заході є одним з основних арен для діяльності як інвестиційних компаній, так і структур private banking та wealth management. Серед негативних факторів також можна виокремити поганий інвестиційний клімат, нерозвинутість фінансового ринку та правового поля, а також невисоку інвестиційну культуру клієнтів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Банківські інновації: навч. посібник / Єгоричева С.Б., К: Знання, 2011.

Ринок фінансових послуг: навч. посібник / Науменкова С.В., Міщенко С.В. - К.: Знання, 2010. - 532 с.

Інноваційний менеджмент: навч. посібник / Власова А.М., Краснокутська М.В. - К.: КНЕУ, 2007. - 92 с.

Основні макроекономічні показники розвитку України у 2010 році // Вісник Національного банку України. - 2011. - № 2.

Основні показники діяльності банків України за 2011 рік // Вісник Національного банку України. - 2012. - № 2.

Основні проблеми розвитку банківської системи України в посткризовий період та шляхи їх вирішення / Г.Карчева // Вісник НБУ. - 2010. - №8. - С.26 - 33.

Електронний бізнес на ринку фінансових послуг: практ. Посібник / Міщенко В.І., Шаповалов А.В. - К.: Знання, 2003. - 278 с.

Исследование рынка обслуживания частного банковского капитала в Украине// КПМГ Украина, 2012.

Исследование рынка Private Banking в Украине // КПМГ Украина, 2011.

Персональный банкинг // Коммерсант - Украина, 2011.