logo
Облік довгострокових позик у комерційних банках

2.2 Аналітична оцінка стану довгострокового кредитування комерційними банками України

Довгострокове кредитування здатне вирішити чимало економічних і соціальних проблем у країні. Міжнародний досвід свідчить, що економічне зростання і забезпечення ефективних умов для розвитку основних секторів економіки можливі лише за умов ефективного розвитку банківської системи,і довгострокового банківського кредитування зокрема.

Особливістю сучасного розвитку кредитних відносин в Україні є не тільки прискорене зростання кредитних вкладень, але і перебудова кредитного портфелю комерційних банків, зростання питомої ваги кредитів на тривалі терміни. Так, якщо в 2001 р. частка довгострокових кредитів у загальній сумі кредитних вкладень становила менше 5%, то в 2013 р. вона зросла до понад 60%.

Розглянемо детальніше ситуацію з довгострокового кредитування у провідних комерційних банках України.

ПАТ КБ «Приватбанк» - найбільший український банк, лідер роздрібного банківського ринку України, орієнтований перш за все на платіжні операції для населення та юридичних осіб усіх форм власності. Сьогодні національна мережа банківського обслуговування Приватбанку включає в себе 3 216 відділень по всій Україні, 8 210 банкоматів, 11 926 терміналів самообслуговування і 147 289 POS-терміналів, дозволяє 5 будь-якому клієнту отримати найвищий рівень обслуговування практично в будь-якій точці країни [4].

Загалом Приватбанком протягом 2013 року було надано кредитів на суму 149 625 075 тис. грн. (Табл.2. 5.)

Таблиця 2.5

Кредити та заборгованість клієнтів Приватбанку

Приватбанк надає таку види довгострокових кредитів як кредит на операції з нерухомим майном, інжиніринг, оренда тощо. Аналізуючи дані 2013 та 2012 років, видно що у 2013 році збільшилася частка виданих кредитів на такий вид економічної діяльності. У 2013 році на операції з нерухомістю було видано кредитів на суму 14 866 478 тис. грн., а у 2012 році - 4 735 612 тис.грн. Від загального обсягу виданих Приватбанком кредитів частка кредитів на нерухомість становить у 2013 році 10,17%, а у 2012р. -3,7%.(Рис.2.1.).

Також розглянемо частку довгострокових кредитів, які були надані Приватбанком іншим банкам протягом 2013 р. Згідно Річного звіту 2013 Приватбанку у 2013 році іншим банкам було надано довгострокових кредитів на суму 6 631 644 тис. грн. ,тоді як у 2012 році - 4 063 842 тис. грн.(Табл. 2.6.)

Рис. 2.1. Кредити надані Приватбанком за видами економічної діяльності

Таблиця 2.6.

Кредити надані Приватбанком іншим банкам (тис.грн.)

Отже, у 2013 році довгострокових кредитів іншим банкам Приватбанком було надано на 37% більше, ніж у 2012 році.

Сьогодні Приватбанк пропонує різного роду довгострокові кредити. Наприклад, зараз діє програма по кредитуванню нерухомості на умовах: Перший внесок становить від 25% вартості, максимальний термін на який надається кредит - до 20 років із ставкою 18% річних [11].

Розглянемо діяльність банку АТ “Райффайзен Банк Аваль” в галузі довгострокового кредитування. “Райффайзен Банк Аваль” один з найбільших українських банків з іноземним капіталом. Райффайзен Банк Аваль є дочірньою компанією австрійського Raiffeisen Bank International, активно працює як в роздробі, так і в секторі малого і середнього бізнесу. Загальні активи банку станом на 1 жовтня 2014 року становили 44,675 млрд. грн., за їх розмірами Райффайзен Банк Аваль займає сьоме місце серед усіх діючих банків України. Чистий прибуток банку в 2013 році становив 730 млн. грн [9].

Загалом Райффайзен Банк Аваль протягом 2013 року видав кредитів на суму 37 588 270 тис. грн. (Табл.2. 7.)

Таблиця 2.7

Кредити надані Райффайзен Банк Аваль (тис.грн.)

Аналізуючи дані, зрозуміло, що у 2013 році Райффайзен Банк Аваль видав кредитів на більшу суму, ніж у 2012 році, хоча і не на багато.

Райффайзен Банк Аваль надає такі види довгострокових кредитів як кредит на операції з нерухомим майном, будвництво тощо. Аналізуючи дані 2013 та 2012 років, видно що у 2013 році частка виданих кредитів на такий вид економічної діяльності фактично не змінилася. (Рис.2.7.).

Сьогодні Райффайзен Банк Аваль пропонує різного роду довгострокові кредити. Наприклад, зараз діє програма по кредитуванню житла на умовах: перший внесок, як і у Приватбанку становить від 25% вартості, максимальний термін на який надається кредит - від 1 до 20 років із ставкою 19% річних в гривнях.

Отже, дослідивши стан кредитування у Приватбанку та Райффайзен Банку Аваль, я дійшла висновку, що Приватбанк видав кредитів на більшу суму, ніж Райффайзен Банк Аваль у 2013 році. Стосовно таких довгострокових кредитів, як на будівництво житла та нерухомість, то Приватбанком було видано кредитів на суму 14 866 478 тис. грн., тоді як Райффайзен Банк Аваль у 2013 році видав кредитів лише на 3 871 552тис.грн., що значно менше, ніж у Приватбанку. Також, аналізуючи ставки кредитування на житло, видно, що ставка кредитування на житло у Приватбанку становить 18%,тоді як у Райффайзен Банк Аваль - 19%.

Таким чином, надаючи довгострокові кредити, банки сприяють розвитку регіону. Це, безумовно, впливає на підвищення життєвого рівня населення. Щоправда, довгостроковий вид кредиту повязаний зі значними ризиками, оскільки вплив як зовнішніх, так і внутрішніх факторів може призвести до збитків у процесі такої діяльності банку.

Для того, щоб контролювати зазначений фактор ризику, фінансово-кредитні установи мають розробляти й упроваджувати відповідну політику з довгострокового інвестування, орієнтовану на формування такого кредитного портфеля, який сприяв би підвищенню прибутковості і забезпеченню відповідності діяльності банку нормативним вимогам регулюючих органів.