logo
Облік довгострокових позик у комерційних банках

1.2 Особливості надання та погашення довгострокових позик банку

Кредитування клієнтів здійснюється банками з урахуванням певних особливостей, що притаманні окремим видам позичок. Найсуттєвішими є особливості надання і погашення таких кредитів.

Довгострокові кредити банків -- це кредити, що надаються на фінансування капітальних витрат з реконструкції, модернізації та розширення діючих основних фондів, будівництво нових обєктів тощо. Довгострокові кредити видаються на строк понад три роки.

Видача банками довгострокових кредитів субєктам підприємницької діяльності здійснюється в разі дотримання таких принципів [9]:

Ш забезпеченості,

Ш повернення,

Ш строковості,

Ш платності

Ш цільового використання (Табл.1.2.).

Таблиця 1.2

Принципи довгострокового кредитування

№ п/п

Принцип довгострокового кредитування

Особливості принципів довгострокового кредитування

1.

Забезпеченість

означає, що позичальник на взяту суму кредиту подає банку в заставу вартість наявного в нього майна, матеріальних цінностей, цінних паперів тощо.

2.

Повернення

означає, що одержані субєктом господарювання позичені кошти мають бути повернені банку у строк, встановлений у кредитному договорі.

3.

Строковості

полягає в тому, що позики підприємству видаються на чітко визначений у договорі строк, після завершення якого вони мають бути повернуті.

4.

Платність

полягає в тому, що позики установи банків видають субєктам господарювання за певну плату, яка називається відсотком. 

5.

Цільового використання

передбачає надання позикових коштів на конкретні цілі, передбачені кредитним договором.

Для отримання кредиту позичальник подає до установи банку такі документи [7]:

Ш заяву;

Ш паспорт;

Ш довідку про присвоєння ідентифікаційного коду;

Ш анкету позичальника;

Ш довідки з місця постійної роботи і про доходи;

Ш документи, що підтверджують право власності на майно позичальника;

Ш письмовий розрахунок погашення кредиту (економічне обґрунтування).

У разі отримання довгострокового кредиту, крім зазначених документів, позичальник додатково подає залежно від обєкта кредитування такі довідки: про відведення земельної ділянки під будівництво; про власність на будинок; про балансову вартість квартири; про право власності на квартиру; про членство позичальника в садівницькому товаристві та ін.

Погашення довгострокових позик може здійснюватися (Табл.1.1.) [1]:

Таблиця 1.3

Способи погашення довгострокових позик

Ш сплатою заборгованості за відсотками та основною сумою боргу водночас в кінці строку позики

Ш щомісячною сплатою заборгованості за відсотками і в кінці строку позики за основною сумою кредиту.

Ш у розстрочку;

Ш  щорічними платежами з арифметичною чи геометричною прогресією чи регресією;

Ш після обумовленого періоду;

Ш з постійною сумою погашення основного боргу;

Ш достроково( на вимогу) тощо.

Найчастіше позики погашаються постійними періодичними виплатами (щорічними, щоквартальними, щомісячними тощо), які включають відсотки та суму погашення основного боргу.

Отже, довгостроковий кредит має особливості як надання, так і погашення. Стосовно особливостей надання, то довгостроковий кредит надається на умовах платності, терміновості, поверненості та інші. Відносно особливостей погашення, то такі особливості визначаються кредитним договором, який укладається між кредитором та позичальником.