Облік довгострокових позик у комерційних банках

курсовая работа

1.3 Правове регулювання або нормативно-правове забезпечення обліку довгострокових позик банку

Нормативно-правове забезпечення обліку - це сукупність нормативно-правових актів найвищих гілок влади у державі (законодавчої, виконавчої та представницької), Міністерства фінансів України, інших міністерств та відомств і кожного підприємства зокрема, які забезпечують повноцінне функціонування та динамічний розвиток бухгалтерського обліку фінансової звітності в нашій державі [10].

Нормативно-правове забезпечення обліку довгострокових позик банку теж має відношення до складових правового забезпечення обліку. Нормативною базою, що регулює організацію та методологію бухгалтерського обліку довгострокових зобовязань підприємства є:

Ш Національні стандарти бухгалтерського обліку;

Ш Закони України;

Ш Накази Міністерства фінансів України;

Ш Постанови Кабінету Міністрів України тощо.

Щодо правового регулювання бухгалтерського обліку довгострокових позик, то науковці розглядають чотири рівні такого регулювання (Рис.1.1.) [13]:

Рис.1.1. Рівні нормативно - правового регулювання обліку довгострокових позик

Головним правовим документом, що стосується обліку довгострокових позик на мою думку, є Наказ Міністерства фінансів України “ Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції про його застосування”, що визначає загальні особливості довгострокової позику в обліку.

Крім того, основними нормативними документами, що регламентують бухгалтерський облік операцій з довгостроковими позиками є Закон України “Про банки і банківську діяльність” та Закон України “Про платіжні системи та переказ коштів в Україні” . Закон України “Про банки і банківську діяльність” визначає основні вимоги щодо банківського обслуговування рахунків. Глава 11 цього закону встановлює обовязок банків щодо ідентифікації клієнтів, які відкривають рахунки та осіб, уповноважених діяти від імені зазначених клієнтів, а в Законі України “Про платіжні системи та переказ коштів в Україні” - визначено коло осіб, яким банки мають право відкривати рахунки, а також регулюється порядок відкриття рахунків та визначено їх види [14].

Отже, основними проблеми нормативно - правового забезпечення обліку довгострокових позик є, по-перше, відсутність чітких нормативних актів, що регулюють облік довгострокових позик, а по-друге, недосконалість нормативного регулювання обліку довгострокових позик, і всього бухгалтерського обліку загалом.

Делись добром ;)