logo
Міжбанківський кредитний ринок в Україні

2.3 Аналіз міжбанківського кредитування на прикладі банку ПАТ "УкрСиббанк"

Кредитні ризики, повязані з міжбанківськими кредитними операціями, що виникають у результаті проведення банком операцій на міжбанківському грошовому ринку (кредитних, депозитних, операцій з купівлі / продажу іноземної валюти).

Розглянемо аналіз валютного ризику за 2011 рік у вигляді табл. 2.8., якій відобразимо монетарні активи монетарні зобовязання, ходові фінансові інструменти і чисту позицію.

Таблиця 2.8.

Аналіз валютного ризику в ПАТ "УкрСиббанк"за 2011 р., тис. грн.

Найменування валюти

2011 рік

Монетарні активи

Монетарні зобовязання

Ходові фінансові інструменти

Чиста позиція

1

Долари США

37328612

356854

0

36971758

2

Євро

2039737

31231

0

2011506

3

Фунти стерлінгів

543

165

0

378

4

Російські рублі

85213

18541

0

66672

5

Швейцарські франки

2734869

79467

0

2655402

6

Інші

412

19

0

393

Разом

42189386

486277

0

41703109

Отже, виходячи з вищенаведених даних можна зробити висновок, що чиста валютна позиція ПАТ "УкрСиббанк" в 2011 році склала 41703109 тис. грн., що позитивно позначається на діяльності досліджуваного банківської установи.

Розглянемо аналіз валютного ризику за 2012 рік у вигляді табл. 2.7., якій відобразимо монетарні активи монетарні зобовязання, ходові фінансові інструменти і чисту позицію.

Таблиця 2.9.

Аналіз валютного ризику ПАТ "УкрСиббанк" за 2012 р., тис. грн.

Найменування валюти

2012 рік

Монетарні активи

Монетарні зобовязання

Ходові фінансові інструменти

Чиста позиція

1

Долари США

37687008

37340933

23100

369175

2

Євро

2011506

2049881

0

41375

3

Фунти стерлінгів

378

644

0

266

4

Російські рублі

66672

85845

0

19173

5

Швейцарські франки

2678343

2737520

22938

82118

6

Інші

677

535

0

142

Разом

42441584

42215358

161

226387

Розглянемо аналіз валютного ризику за 2013 рік у вигляді табл.2.10., якій відобразимо монетарні активи монетарні зобовязання, ходові фінансові інструменти і чисту позицію.

Таблиця 2.10.

Аналіз валютного ризику ПАТ "УкрСиббанк" за 2013 р., тис. грн.

Найменування валюти

2013 рік

Монетарні активи

Монетарні зобовязання

Ходові фінансові інструменти

Чиста позиція

1

Долари США

34169649

35045984

0

876335

2

Євро

2287964

2294015

0

6051

3

Фунти стерлінгів

4445

0

1599

4

Російські рублі

55637

0

2034

5

Швейцарські франки

2968428

0

268264

6

Інші

949

0

127

Разом

39487072

0

6140684

Виходячи з даних таблиці 2.10. можна зробити висновок, що чиста валютна позиція ПАТ "УкрСиббанк"у 2012 році склала 226387 тис. грн, а в 2013 році її значення значно зросло і склало 6140684 тис. грн.

З метою обмеження валютного ризику НБУ встановлюються такі ліміти відкритих валютних позицій для ПАТ "УкрСиббанк" та інших комерційних банків (рис. 2.6.):

Рис. 2.6 Ліміти відкритих валютних позицій для "УкрСиббанк" з метою обмеження валютного ризику НБУ

Коефіцієнт міжбанківського кредитного ризику. Відображає міру кредитного ризику, прийнятого банком. Розрахунки наведені в таблиці 2.7.:

Таблиця 2.7.

Коефіцієнт міжбанківського кредитного ризику ПАТ "УкрСиббанк"

Показатель

01.01.2012

01.01.2013

Коэффициент кредитного риска

0,98304418

0,969890886

В цілому можна сказати, що позитивний фактор - прагнення показника до одиниці, що характеризує якість портфеля з точки зору повернення, але в 2013р. спостерігається невелике зменшення коефіцієнта, що є негативним фактором.

Таким чином, суми за міжбанківськими операціями становлять відносно невелику частку від загальної суми активів Банку. Банк встановлює ліміти окремо по кожному банку-контрагенту за результатами власного аналізу його фінансової звітності та будь-якої наявної не фінансової інформації, у тому числі інформації про акціонерів, клієнтів, якість управління, позицію на ринку, концентрацію діяльності та динаміку коливань показників діяльності банку-контрагента.