Міжбанківський кредитний ринок в Україні

курсовая работа

1.2 Види міжбанківського кредиту

Важливим джерелом банківських ресурсів виступають міжбанківські кредити, тобто позички, отримані у інших банків.

Міжбанківський кредит займає особливе місце в структурі джерел залучених кредитних ресурсів банку. Він є оперативним способом отримання коштів; має в основному короткостроковий характер. Видається при встановленні кореспондентських відносин, але разом з тим, міжбанківський кредит дорожче інших джерел.

Призначення міжбанківських кредитів:

дають можливість виконувати вимоги щодо обовязкового резервування;

задовольняють потреби клієнтів у грошах;

забезпечують ліквідність банку;

банки, у яких є надлишок ресурсів, можуть розміщувати їх у банках, де існує брак.

Перевага міжбанківського кредиту (рис. 1.3.):

Рис. 1.3 Перевага міжбанківського кредиту

Джерело: складено автором на основі [9, с.129].

Основними видами міжбанківських кредитів є:

1. Добові (овернайт) - це, як правило, незабезпечені кредити, які видаються банкам з хорошою репутацією. Кредитний договір складається по телефону, часто без документальної фіксації.

2. Термінові - видаються на термін від декількох днів до декількох місяців (до 5 років).

3. Безстрокові - по цьому виду кредиту терміни договору автоматично продовжуються щодня, поки одна з сторін не прийме рішення про припинення договору.

Комерційні банки можуть отримувати кредити від НБУ. Однією з особливостей кредиту, що видається НБУ є те, що у Нацбанку існують специфічні джерела видачі міжбанківських кредитів:

гроші в обігу;

гроші в міжбанківських розрахунках.

Розмір цих ресурсів залежить від того, яку грошово-кредитну політику проводить НБУ.

Таким чином, міжбанківський кредит - досить дорогий кредитний ресурс, однак на відміну від депозитів за ним не встановлюються резервні вимоги, тому вся сума міжбанківського кредиту може бути використана банком для прибуткових вкладень. Комерційні банки як економічно незалежні кредитні інститути самостійно встановлюють рівень відсоткової ставки за міжбанківськими кредитами залежно від попиту та пропозиції на міжбанківському ринку та рівня облікової ставки.

Делись добром ;)