logo
gotovi czpory

17.Загальні положення обліку депозитних операцій банку

Депозит (вклад) - гроші або інші кошти в готівковій або безготівковій формі, у національній або іноземній валюті, передані власником (фізичною або юридичною особою) або третьою особою за дорученням і за рахунок власника до банку для зберігання на встановлених договором умовах, з обов'язковим поверненням вкладнику. Інструкція з бухгалтерського обліку депозитних операцій установ комерційних банків Українb визначає порядок обліку установами банків операцій за міжбанківськими депозитами, депозитами суб'єктів господарської діяльності та фізичних осіб до запитання, короткостроковими та довгостроковими депозитами та гарантійними депозитами. Бухгалтерський (фінансовий) облік операцій із залучення, розміщення, погашення депозитів, нарахування та списання (отримання) витрат (доходів) за ними здійснюється за такими групами балансових рахунків: 12…. За строками використання коштів депозити поділяються на: - депозити до запитання; - депозити на визначений строк (строкові). До депозитів до запитання відносяться залишки тимчасово вільних коштів клієнтів і контрагентів банку на кореспондентських, поточних рахунках, а також на поточних бюджетних рахунках. За категоріями депонентів депозити поділяються на: - депозити банків; - депозити суб'єктів господарської діяльності; - депозити фізичних осіб. Порядок відкриття поточних, депозитних рахунків у національній та іноземній валюті, а також поточних бюджетних рахунків у національній валюті України та проведення операцій за ними регулюються чинним законодавством України. Активними депозитними операціями вважаються операції з розміщення банком коштів на депозит, а пасивними депозитними операціями - операції із залучення банком коштів на депозит. Депозитні операції можуть бути активними лише на міжбанківському ринку. У цій Інструкції викладено порядок відображення у бухгалтерському обліку залучених депозитів. Відображення в бухгалтерському обліку розміщених депозитів здійснюється за відповідними активними рахунками Плану рахунків бухгалтерського обліку комерційних банків України.