logo
Кредитний механізм в комерційних банках

2.1 Загальна характеристика діяльності АКБ „Тас-Комерцбанк”

АКБ “ТАС-Комерцбанк” розпочав свою діяльність у 1991р. зі створення Інноваційного банку “Інтелект”. В 1996р. банк “Інтелект” став частиною групи Приватбанку і був перейменований в Акціонерний комерційний банк “Київ-Приват”. В жовтні 2001року, в звязку з придбанням контрольного пакета акції банка ЗАО “Страхова група ТАС”, АКБ “Київ-Приват” змінив свою назву на АКБ “ТАС-Комерцбанк” і одержав нову ліцензію Національного банку України. Банк має 3 філії та 22 відділення у м. Києві, поступово відкриваються відділення в інших містах України (Кривий Ріг, Харків, Одеса).

Проаналізуємо діяльність АКБ “ТАС-Комерцбанк” за два останні роки 2001 та 2002 згідно представлених у додатках В1-В2 звітних форм. Аналіз обмежений лише двома роками, так як дані за 2000 р. не співставимі з даними попередніх років з приводу зміни власності на контрольний пакет акцій банку та трансформації звітності. Проведемо аналіз основних фінансових показників наведених у табл.2.1.

Таблиця 2.1

Аналіз основних показників діяльності АКБ “ТАС-Комерцбанк”

Показники

 Станом на

Відхилення

1 січня 2003 р.

1 січня 2002 р.

Абсолютне

У відсотках

1

2

3

4

5

Активи, тис. грн.

Грошові кошти

7431,34

2455,99

4 975,36

302,58%

Залишки в НБУ

7587,00

10923,52

-3 336,52

69,46%

Кошти в інших банках

73390,36

61911,91

11 478,45

118,54%

Цінні папери в портфелі

8892,23

542,83

8 349,40

1638,11%

Кредити клієнтам

178367,42

83762,05

94 605,36

212,95%

Довгострокові вкла-дення в асоційовані компанії і дочірні підприємства

2063,61

6,67

2 056,94

30957,77%

Основні засоби і нематеріальні активи

8617,90

1921,45

6 696,45

448,51%

Інші активи

13848,14

2996,38

10 851,76

462,16%

Усього активів

300198,00

164520,81

135 677,20

182,47%

Зобовязання, тис. грн.

Кошти банків

36683,81

62212,27

-25 528,46

58,97%

Кошти клієнтів, у т.ч.;

193021,87

53923,13

139 098,74

357,96%

- депозити фізичних осіб

65040,34

12178,96

52 861,39

534,04%

Інші депозити

53,32

2232,59

-2 179,27

2,39%

Боргові цінні папери, емітовані банком

2,00

2,00

-

-

Інші зобовязання

14353,76

2937,17

11 416,60

488,69%

Усього зобовязань

244114,77

121307,16

122 807,61

201,24%

Власний капітал

56083,24

43213,64

12 869,59

129,78%

Усього - зобовязання і власний капітал

300198,00

164520,81

135 677,20

182,47%

За даними таблиці 2.1 можна стверджувати, що АКБ “ТАС-Комерцбанк” за 2002 рік значно розширив обсяги своєї діяльності - на 135677,2 тис. грн. або майже у 2 рази. Це відбулося за рахунок значного збільшення депозитів фізичних осіб на 52 861,39 тис. грн. або на 534,04%, які було спрямовано переважно у такі доходні активи як цінні папери в портфелі, які збісилися на 8 349,40 тис. грн. або 1538,11%, а також у довгострокові вкладення в асоційовані компанії і дочірні підприємства - на 2 056,94 тис. грн. (30857,77%) більше ніж у 2001 році. Значно збільшились також готівкові кошти та надані клієнтам кредити.