logo
Комерційний банк у ринковій системі господарювання

2.5 Діяльність комерційного банку у сферах ринків фінансових послуг

У літературі часто зустрічаються терміни "ринок цінних паперів", "фондовий ринок", "ринок капіталу", однак їхнє пояснення і закріплення на законодавчому рівні відсутні. Єдине визначення, що удалося виявити, міститься в Концепції функціонування і розвитку фондового ринку України, схваленої спеціальною постановою Кабміну N 277 від 29 квітня 1994 року. У ній говориться: "Ринок цінних паперів є багатофункціональною системою, що сприяє акумулюванню капіталу для інвестицій у виробничу і соціальну сфери, структурній перебудові економіки, позитивній динаміці соціальної структури товариства, підвищенню добробуту громадян за рахунок володіння і вільного розпорядження цінними паперами, підготовленості населення до ринкових відносин".

Розглянемо, що ж являє собою фінансовий ринок. Фінансовий ринок (ринок позичкових капіталів) - це механізм перерозподілу капіталу між кредиторами і позичальниками за допомогою посередників на основі попиту і пропозиції на капітал. Головна функція фінансового ринку (ринку позичкових капіталів) перебуває в трансформації непрацюючих коштів у позичковий капітал, тобто в грошовий капітал, власник якого дає його іншим особам на встановлений термін на умовах зворотності за визначену плату у виді відсотка.