logo
Конс БП

Тема 1. Бізнес-план у ринковій системі господарювання

Навчальна мета: розглянути поняття «бізнес-план» та які функції він виконує в ринковій системі господарювання, для чого здійснюється розробка бізнес-плану, яка інформація необхідна для розробки бізнес-плану, в якій послідовності здійснюється розробка бізнес-плану.

Час: 80 хв.

Метод: Лекція

Місце: Навчальна аудиторія

Матеріально-технічне забезпечення: таблиці, графіки, схеми.

Джерела і література: 2, 3, 16, 18, 20.

План

Навчальні питання і розрахунок часу

Вступ

5 хв.

Основна частина

70 хв.

1. Сутнісна характеристика бізнес-плану

2. Цілі розробки бізнес-плану

3. Формування інформаційного поля бізнес-плану

4. Загальна методологія розробки бізнес-плану

20 хв.

20 хв.

15 хв.

15 хв.

Підсумки

5 хв.