logo
DEK_11_prog

Тема 4. Загальний аналіз активних операцій банку

Значення, інформаційне забезпечення та завдання аналізу активних операцій банку. Взаємозв’язок статей активу та пасиву балансу банку. Аналіз основних напрямів використання ресурсів банками.

Аналіз динаміки, складу і структури активів банку. Групування статей активу балансу за суттю банківських операцій, принципами ліквідності, дохідності, ризику. Аналіз активів за допомогою системи коефіцієнтів.

Аналіз якості активів з позицій ризиків і ліквідності.