logo
DEK_11_prog

Тема 9. Аналіз банківських послуг

Значення, інформаційне забезпечення і завдання аналізу банківських послуг.

Аналіз розрахунково-касового обслуговування клієнтів. Аналіз обсягів та динаміки розрахунково-касових операцій. Аналіз структури розрахунково-касових операцій. Аналіз конкурентоспроможності та результативності здійснення операцій банку із розрахунково-касового обслуговування клієнтів.

Аналіз операцій банку з банківськими платіжними картками. Аналіз структури операцій банку з банківськими платіжними картками. Фактори впливу на обсяги операцій з банківськими платіжними картками. Оцінка ефективності і ризиків у сфері карткового бізнесу.

Аналіз нетрадиційних банківських послуг: трастових, депозитарних послуг, операцій з банківськими металами, операцій з надання в оренду індивідуальних банківських сейфів, операцій з дистанційного обслуговування клієнтів. Узагальнюючий аналіз нетрадиційних послуг банку.