logo

49. Документарний акредитив

Документарний акредитив — це угода, згідно з якою банк зобов’язується на прохання клієнта здійснити оплату документів третій особі (бенефіціару), на користь якої відкрито акредитив.

Специфічність акредитивної форми розрахунків обумовлена цілою низкою умов та вимог, які мають бути виконані торговельними партнерами, а також банками. Комерційні банки з простого переказника грошових коштів, якими вони є при використанні відкритого рахунку та авансових платежів, перетворюються у заінтересованих учасників розрахункової операції поряд із зовнішньоторговельними контрагентами.

ВИДИ АКРЕДИТИВА:

Револьверний акредитив. Використання в межах установлених часток, що поновлюються. Відвантаження окремими партіями

Акредитив, який передбачає негоціацію тратт бенефіціара. Отримання суми в будь-якому банку, тобто не тільки в авізую чому

Акредитив «стенд бай» (резервний акредитив). Використання як інструмента, за всіма ознаками подібного до банківської гарантії

Переказний акредитив. Забезпечення власних постачальників

КОНСТРУКЦІЯ АКРЕДИТИВА:

Акредитив «бек ту бек». Комерсант-посередник дає повноваження своєму банку відкрити акредитив на користь постачальника. Цей акредитив базується на непереказному акредитиві, який був відкритий на користь комерсанта-посередника.

Перевідступлення виручки за акредитивом (цесія). Повне або часткове перевідступлення виручки за акредитивом комерсантом-посередником на користь свого постачальника