logo

Практика укладення угод своп

Операція своп може проводитися з одним контрагентом, тобто обидві конверсійні операції здійснюються з тим самим банком. Однак можна називати свопом комбінацію двох протилежних конверсійних угод із різними датами валютування на однакову суму, укладених із різними контрагентами.

Як і в тікеті для конверсійних операцій, верхня частина — це офіційний документ, а нижня — переговори дилерів. Так само вказуються такі реквізити:

Котируються свопи так само, як і фовардні угоди, — форвардні пункти є котируванням і свопу, і форвардної операції для даного періоду (звідси їх друга назва: “своп-пункти” — swap points, swap rate). Тому при котируванні свопу досить зазначити тільки форвардні (своп) пункти для відповідного періоду у вигляді двостороннього котирування, наприклад:

SWAP GBP/USD 3M (своп GBP/USD на три місяці)

# – 40/–36.

У даному прикладі “– 40” — це сторона bid котирування операції своп, за якою маркет-мейкер купує базову валюту на форвардних умовах, а “–36” — сторона offer котирування, за якою маркет-мейкер продає базову валюту на форвардних умовах. Так само слід зазначити, що якщо одна зі сторін робить своп типу sell/buy, то протилежна сторона робить операцію своп типу buy/sell. Курси свопу розраховує завжди маркет-мейкер, маркет-тейкер тільки погоджується з умовами угоди.

Повернемося до нашого прикладу. При запиті котирування своп USD/JPY на 100 млн японських єн на один місяць Bank Austria виставляє котирування свопу “–51,4/–51,1”. Котирування двостороннього котирування обов’язкове на міжнародному валютному ринку, якщо ж ваш контрагент виставив тільки одну сторону курсу, то вважається, що це не етично. Дилер банку “Україна” робить своп операцію типу buy/sell JPY, а Bank Austria робить своп sell/buy JPY і розраховує курси свопа: 111,15 і 110,639. Це курси конверсійних операцій на умовах спот і форвард: на умовах спот Bank Austria продає JPY зі сторони bid котирування USD/JPY, тобто за 111,15 (якщо на момент здійснення угоди, наприклад, курс спот USD/JPY 111,15/111,22). У разі зміни курсу спот зміняться і курси операції своп, але не котирування свопу. Воно може змінитися тільки при значному русі ціни спот і зміні процентних ставок даних валют (див. формулу розрахунку своп пунктів). Форвардний курс конверсійної операції розраховується додатком (відніманням) від спот курсу форвардних пунктів. Варто запам’ятати: форвардні пункти сторони bid додаються (віднімаються) від сторони offer курсу спот, а форвардні пункти сторони offer додаються (віднімаються) від сторони bid курсу спот. Тому форвардний курс дорівнюватиме: 111,15 – 0,511 = 110,639.

Розглянемо ще приклад: курс спот USD/DEM 1,9565/70, своп пункти на два місяці становлять – 45/– 40. Розрахуємо курси свопу типу sell/buy для USD, що зазначить маркет-мейкер для свого контрагента. На споті маркет-мейкер продаватиме долари США зі сторони offer — 1,9570, а на форварді купуватиме зі сторони bid котирування свопу: — 45. Тому курси свопу типу sell/buy для маркет-мейкера будуть — 1,9570 і 1,9525 (1,9570 – 0,0045 = 1,9525).

Схема розрахунку форвардного курсу другої сторони операції своп:

курс cпот = bid offer

своп (форвард) пункти = +(–) bid +(–) offer

Тоді, як і при розрахунку курсу форвардної операції, використовується схема:

курс cпот = bid offer

своп (форвард) пункти = +(–) bid +(–) offer

На ринку операцій своп теж використовується термін “спред”. Розмір спреду залежить від тих самих умов, що й при конверсійних операціях. Ринок свопів дуже поширений у міжнародній практиці, там теж існують попит та пропозиція, але котирування змінюється не так часто, як на ринку конверсійних операцій.

Для розрахунку своп-пунктів застосовується та сама формула, що і для розрахунку форвардних пунктів:

* — база розрахунку для даної валюти на грошовому ринку (360 для USD, JPY, CHF, EUR; 365 для GBP, BEF, IEP).