logo
Банківська діяльність ПАТ "Фінанси і кредит"

1.2 Організація операційно-облікової роботи у банку

Ведення бухгалтерського обліку і звітності в ПАТ "Фінанси і кредит" здійснюється згідно з нормативними актами, затвердженими НБУ, а саме:

- інструкцією про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку комерційних банків;

- положенням про організацію бухгалтерського обліку і звітності в банках України;

- правилами організації фінансової та статистичної звітності банків України;

- методичними вказівками про ведення параметрів аналітичного обліку;

- планом рахунків бухгалтерського обліку комерційних банків України.

В основу організації системи бухгалтерського обліку і звітності в ПАТ "Фінанси і кредит" покладено загальноприйняті елементи бухгалтерського обліку: обєкти обліку і бухгалтерські рахунки; метод подвійного запису; план рахунків і баланс, звіт про фінансові результати; синтетичний і аналітичний облік; документація. Разом з цим організація цих елементів у банках взагалі має деякі особливості, що випливають зі специфіки діяльності банку як фінансового посередника (вид діяльності: торгівля грошима; у загальному плані обєкт обліку - це грошовий обіг, що обліковується за банківськими рахунками); функцій комерційних банків.

Завдання внутрішньобанківського аудиту полягає в тому, щоб упередити податкові органи своєю перевіркою щодо достовірності формування бухгалтерією доходів і витрат та своєчасно виправити власні помилки і порушення. Нагальна необхідність у такій упереджувальній перевірці внутрішнім аудитом особливо актуальна тому, що зовнішній аудит, як правило, здійснює її після річного звіту, який може бути складений з помилками і порушеннями, а, отже, і недостовірне.