logo
Аналіз ефективності банківських операцій з пластиковими картками та шляхи їх вдосконалення

2.1. Аналіз діяльності банків України на ринку платіжних карток

На сьогоднішній день в Україні більше 60% провідних українських банків обслуговують картки та беруть участь у роботі міжнародних платіжних систем Visa International, Europay International, MasterCard International, American Express, Diner Club та інших менш відомих платіжних систем. Стан і розвиток карткових платіжних систем, як відомо, віддзеркалює рівень освоєння новітніх банківських технологій, ступінь цивілізованості держави. Тому головну увагу банків зосереджено на збільшенні емісії пластикових карток і розширенні можливостей їх використання у торговельній мережі.

Як свідчить аналіз, кількість пластикових карток і обсяги операцій з ними в Україні динамічно зростають, що дає змогу розглядати картковий бізнес як один із найбільш перспективних для банків [15, c.149].

На 1 квітня 2002 року банками України було емітовано 40-50 тисяч міжнародних пластикових карток, тоді як на 1 квітня 2005 року їх кількість досягла 18 444 тис. штук.

За обсягами емісії карток в Україні серед міжнародних платіжних систем лідирує VISA. На сьогодні, порівнюючи з 2001 роком кількість емітованих карток збільшилася майже у сім разів - з 1254 тис. до 7564 тис.

Серед банків беззаперечно лідирує Приватбанк. На 1 квітня 2002 року цим банком було випущено 1 252 341 картка, тоді як на 1 квітня 2005 року їх кількість збільшилася до 6 444 тис. шт.

Будучи дійсним членом двох найбільших міжнародних платіжних систем VISA і EUROPAY , а також агентом по поширенню карток компанії American Express, “Приватбанк” пропонує своїм клієнтам наступні види платіжних пластикових карток: VISA Classic, VISA Business, VISA Gold, VISA Electron/Plus, Visa Platinum, Visa Electron, CAM-card, VISA Electron Domestic; Eurocard/Mastercard Gold, Cirrus/Maestro; American Express Personal, American Express Corporate; American Express Gold, American Express Platinum.

Усім власникам пластикових карток також пропонуються додаткові послуги: міжнародні дисконтні та сервісні картки, страхові поліси з істотними знижками.

Промінвестбанк України лідирує за кількістю встановлених банкоматів - понад 23,7%, а обсяги емісії карток, порівнюючи з 2002 роком збільшилися майже в 4 рази - з 821 756 шт. (на 1.04.2002р.) до 2 366 тис. шт. (на 1.04.2005р.), причому кількість локальних внутрішньобанківських збільшилася з 657 405 шт. до 1 151 тис. шт. “Аваль” випустив 2 032 тис. шт. (на 1.04.2005р.), тоді як кількість карток, емітованих цим банком на 1.04.2002 р. становила понад 532 973 шт., Ощадбанк - понад 743 тис. шт. (порівнюючи з 2002 р. ця кількість збільшилася майже в 2 рази ), у тому числі 335 тис. локальні внутрібанківські).

Приватбанк також є лідером з випуску карток системи VISA, а система Europay найбільше до вподоби банку “Аваль”.

Порівнювати успіхи кожного окремого банку важко, адже Укрсімбанк, наприклад, при невеликому обсязі емісії ( на 1.04.2002 р. - 73 990, або в 4,2 рази менше, ніж Ощадбанк; на 1.04.2005 р. - майже 2 тис.) встановив 7,2% від загальної кількості банкоматів і займає досить високі позиції на ринку еквайрінгу - майже 94,7% від обсягів Ощадбанку.

Як бачимо, локальні проекти займають немалу долю карткового ринку, забезпечуючи банкам-емітентам можливість мати свою (захищену!) долю на ринку. Подібні системи впроваджуються досить швидко і допомагають банкам отримати прибуток за рахунок розширення сфери послуг щодо залучення додаткових клієнтів, прискорення руху грошових коштів, збільшення часу перебування коштів у банках тощо.

На 1 квітня 2002 року на один мільйон жителів України припадало 18 банкоматів. На 1 квітня 2005 року їх кількість значно збільшилася, їх налічувалося 186 одиниць. У середньому на один банкомат припадала 2 101 картка, тоді як на 1 квітня 2002 року - 195.

На 1 квітня 2005 року (порівняно з 1.04.2002 р.) кількість операцій із застосуванням платіжних карток, емітованих українськими банками, зросла майже на 40 млн. і становила 67 млн., причому сума операцій з картками збільшилася на 9 415 млн. грн. - до 18 005 млн. грн.:

- операції з отримання готівки за платіжними картками зріс на 13 713 млн. грн. і становить понад 16 983 млн. грн.;

- безготівкових платежів зріс на 703 млн. грн. і становить понад 1 022 млн. грн.

Найбільшу частку в загальних обсягах операцій за платіжними картками, емітованими українськими банками, становлять операції з використанням карток міжнародних платіжних систем MasterCard і Visa відповідно 38% (6 931 млн. грн.) і 41% (7 455 422 млн. грн.) .

Потрібно зазначити, що останнім часом з розширенням клієнтської бази і посиленням міжбанківської конкуренції банки періодично знижували тарифи з обслуговування карток. Крім того, стимулюючи нових клієнтів, ряд банків почали відмовлятися від страхового депозиту, значно зменшили мінімальний залишок і мінімальний внесок при відкритті картрахунка. Досить перспективними стають партнерські карткові проекти (так званий кобрендинг) - програми, здійснювані банками-емітентами платіжних карток спільно з партнерами (авіакомпаніями, автовиробниками, готелями, торговельними закладами, туристичними, телекомунікаційними і нафтовими компаніями тощо) Такі програми передбачають додаткові переваги держателям карток (знижки, компенсації тощо) і направлені на збільшення обсягів продажу товарів (послуг) на основі створення довіри та лояльного ставлення споживачів до обох компаній.

На кінець 2001 року понад чверть усіх міжнародних кредитних карток випущені у світі, були спільними картками, а на кінець 2003 року частка таких карток зросла до половини. В Україні першим став проект “VISA UMS Aval Card”, який влітку 1999 року був запущений банком “Аваль” та оператором мобільного звязку UMC. Згодом Приватбанк створив три ко-бренди: “СТАРкард” (спільно з оператором мобільного звязку Kyivstar), “САМкард” (з туристичною компанією “САМ”) і програму для автолюбителів - “АВТОкард”, яка стала найбільш масовою. Аналогічні проекти нині пропонують й інші банки, але потрібно визнати, що поки що спільні програми порівняно з зарубіжними проектами не особливо ефективні. Адже за кордоном уже давно стало звичним явище, коли споживачі користуються декількома платіжними картками.