logo
Книги Облік у банках / Киндрацька_Бухгалтерський обл_к у комерц_йних банках Украины / R12

12.5. Облік операцій з пластиковими картками та дорожніми чеками

Корпоративні картки VISA випускаються чотирьох типів: CLASSIC, GOLD, BUSINESS, ELEKTRON.

Юридична особа визначає держателів карток і завіряє під- писом керівника та печаткою заяви держателів, що подаються до банку.

Відповідальний виконавець за картками VISA готує довідку щодо платоспроможності юридичної особи. Ця довідка передається відповідальному працівнику відділу банківської безпеки для підготовки відповідного висновку.

За умови депозитного внеску у валюті депозитний рахунок відкриває відповідальний працівник валютного відділу, а якщо внесок робиться у гривнях — то працівник операційного відділу. У будь-якому разі банк повідомляє податкову інспекцію про відкриття депозитного рахунку юридичної особи.

Заява клієнта на переказ загальної суми початкового і депозитного внеску в іноземній валюті оформляється після отримання висновку підрозділу безпеки банку. За умови, що основний валютний рахунок клієнта відкритий в іншому банку, відповідальний працівник повідомляє клієнту реквізити зведеного рахунку під картки для перерахування коштів початкового і депозитного вкладів. За відсутності коштів на валютному ринку клієнт може купити їх на міжбанківській валютній біржі.

Нараховані проценти за депозитними вкладами юридичних осіб в іноземній валюті зараховуються валютним відділом на основні валютні рахунки конкретних клієнтів.

Виготовлені корпоративні картки та ПІН-коди видаються держателям під розписку при наданні держателем доручення (завіряється підписами керівника та головного бухгалтера юридичної особи, котра уклала угоду, та печаткою). Таке саме доручення подається в разі отримання уповноваженим представником клієнта виписки з карт­рахунку.

Пластикові платіжні картки не належать до валютних цінностей, які підлягають декларуванню згідно з затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 15.07.97 за № 748 Переліком відомостей, що оголошуються громадянами у разі переміщення ними через митний кордон України товарів та інших предметів.

Держателям пластикових платіжних карток надається змога сплачувати за товари, послуги та отримувати готівкові кошти (зазначено в Положенні про впровадження пластикових карток міжнародних платіжних систем у розрахунках за товари, надані послуги та при видачі готівки, затвердженому постановою Правління НБУ від 24.02.97 за № 37).

В обліку з пластиковими платіжними картками застосовуються рахунки:

1001 Банкноти та монета в касі банку;

1002 Банкноти та монета в касі безбалансових установ банку;

2809 Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку (окремий субрахунок «Розрахунки готівкою з держателями платіжних карток»);

2924 Транзитний рахунок за операціями з платіжними картками;

3548 Дебіторська заборгованість за фінансові послуги, які надані банком;

3578 Інші нараховані доходи;

3800 Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів;

3801 Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів;

2603 Розподільчі рахунки суб’єктів господарської діяльності;

6119 Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами.

За операціями з картками VISA в обліку здійснюються такі проведення.

Д-т 2809 наприклад, 100 дол. США

К-т 1001 наприклад, 100 дол. США

Д-т 3578 1 дол. США

К-т 3800 1 дол. США

окрім того,

Д-т 3801 3,6 грн.

К-т 6110 3,6 грн.

(курс дол./грн. за умовою прикладу 1:3,6).

К-т 2924 101 дол. США

К-т 3578 1 дол. США

К-т 2809 100 дол. США

Д-т 1002

К-т 1001.

Д-т 3578 Д-т 3801

К-т 3800 К-т 6110

Д-т Валютний рахунок клієнта

К-т 2924

101 дол. США

Д-т 2924

К-т 3578

1 дол. США

Д-т 2924

К-т 2809

100 дол. США

Видаткові валютні ордери за готівкою, виданою касиром держателям карток, є підставою для звіту касира наприкінці робо- чого дня.

Д-т 9821

К-т 9910.

За рахунком 9821 обліковуються також ПІН-коди за пластиковими картками.

Значного поширення останнім часом набули операції банків з реалізації дорожніх чеків. В Україні продаються три види цих чеків: Ameriсan Express (AmEx), Thomas Cook (TC), VISA.

Бухгалтерський облік зазначених операцій розглянемо за окремими їх складовими.

Облік дорожніх чеків, взятих на реалізацію.

Д-т 9819 Інші цінності і документи

К-т 9910 Контррахунок.

Д-т 1001 Банкноти та монета в касі банку

К-т 1919 Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками;

(одночасно чеки списуються з позабалансових рахунків:

Д-т 9910

К-т 9819).

Д-т 3901 Рахунки, що їх відкрито для установ банку, які розташовані в Україні

К-т 1919 Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками;

(одночасно чеки списуються з позабалансових рахунків:

Д-т 9910

К-т 9819).

Д-т 1919 Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками

К-т 1500 Кореспондентські рахунки, які відкриті в інших банках.