Удосконалення механізму кредитування фізичних осіб

дипломная работа

2.2 Аналіз кредитного портфелю ПАТ "Діамантбанку"

Кредитний портфель Банку - це сукупність кредитних операцій, які є однорідними щодо наступних характеристик:

- відокремлений структурний підрозділ Банку, який видає та супроводжує кредитні операції;

- бізнес-напрямок Банку, який видає та супроводжує кредитну операцію;

- вид кредитного продукту;

- валюта кредитної операції.

Кредитна політика Банку розповсюджується на кредитні продукти для:

- юридичних осіб;

- фізичних осіб;

- банківських установ.

Джерелом кредитування в ПАТ "Діамантбанк" в 2011 році є залучені кошти у розмірі 1 824 046 тис. грн. та власний капітал у розмірі 268 048 тис. грн.

Кредитний портфель ПАТ "Діамантбанку" станом на 01.01.2011 року становив 1 826,28 млн. грн. Структуру кредитного портфелю "Діамантбанку" можна зобразити за допомогою діаграми. (див. рис.2.1.).

Рис. 2.1. Структура кредитного портфеля станом на 01.01.2011 р[51]

Згідно проведеного аналізу видно, що кредитний портфель фізичних осіб в усій структурі загального кредитного портфелю становить тільки 4,41% (80,59 млн. грн.). Значна частина (95,59%) кредитного портфелю юридичних осіб свідчить про те, що важливим елементом політики Банку було пріоритетне кредитування "живого" бізнесу і стримане ставлення до споживчого кредитування, іпотеки та проектів, повязаних з нерухомістю.

Структуру кредитного портфелю розглянуто в вартісному вираженні (млн. грн.) тому такий значний показник як 95,59% також можна пояснити тим, що розмір кредитів що надаються юридичним особам значно більше ніж розмір кредитів, що надаються фізичним особам.

Також в 2011 році банком було активізовано напрямок кредитування українського бізнесу (насамперед компаній, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність);

Одним з елементів зваженої кредитної політики Банку було пріоритетне кредитування в національній валюті. На рис.2.2. можна побачити що, частина національної валюти в кредитно-інвестиційному портфелі Банку складає 77,06%. Це дало можливість утримати якість портфеля в період кризи, оскільки платоспроможність основної частини позичальників не залежала від курсу гривні.

Рис. 2.2. Структура кредитного портфеля станом на 01.01.2011 р[51]

Види кредитних продуктів Банку, які надаються юридичним особам в ПАТ "Діамантбанк" [50]:

- фінансовий лізинг (фінансовий лізинг транспортних засобів);

- кредити для юридичних осіб в інвестиційну діяльність;

- кредити для юридичних осіб в операційну діяльність;

- кредити Овердрафт для юридичних осіб;

- факторинг;

- гарантії, поруки та інші зобовязання за третіх осіб, авалювання векселів;

- проектне фінансування.

Види кредитних продуктів, які надаються фізичним особам в ПАТ "Діамантбанк":

- споживчі кредити;

- овердрафти за емітованими Банком платіжними картками;

- іпотечні кредити на придбання та/або під заставу нерухомості;

- кредити довірителів ФФБ під заставу майнових прав на обєкти інвестування;

- кредити на придбання автомобілів.

Оскільки темою дипломної роботи є удосконалення механізму кредитування фізичних осіб, розглянемо кредитний портфель фізичних осіб ПАТ "Діамантбанк".

Продаж кредитних продуктів фізичним особам здійснюється точками продажу банківських продуктів: в Центральній Дирекції ПАТ "Діамантбанку" - Центром кредитування м. Києва, в регіональних відділеннях та дирекціях - відповідним органом в структурі цих дирекціях та відділеннях.

Для проведення аналізу кредитного портфелю фізичних осіб взято кредитний портфель фізичних осіб Центру Кредитування м. Києва.

В межах дії Центру Кредитування "Діамантбанку" здійснюється продаж наступних субпродуктів за таким видами продуктів(Таблиця 2.1):

Таблиця 2.1 Види продуктів в ПАТ "Діамантбанк" [51]

Продукт

Субпродукти

Споживче кредитування

"Кредитування під заставу майнових прав на грошові кошти, розміщені в банку", "Максимум -Діамант" - кредитування співробітників банку.

Овердрафти за емітованими Банком платіжним карткам

"Кредитна картка "Діамант Преміум".

Іпотечні кредити на придбання та/або під заставу нерухомості

"Кредит під заставу нерухомості". "Іпотечне кредитування в межах співробітництва з Державною іпотечною установою"

Кредити довірителів ФФБ під заставу майнових прав на обєкти інвестування

Продаж даних продуктів здійснює інший підрозділ.

Кредити на придбання автомобілів

"Автокредитування", "Кредит під заставу автомобілю"

Станом на 01.01.2011 року кредитний портфель Центру кредитування становив 33,666 млн. рн.., що становить 41% від загального кредитного портфелю фізичних осіб ПАТ "Діамантбанку" (80,59 млн. рн..). Докладніше структуру та динаміку кредитного портфелю Центру кредитування можна розглянути в Додатку А.

Згідно проведеного аналізу видно, що за 2010 рік кредитний портфель зменшився на 21,343 млн. грн., але плановий показник зменшення кредитного портфелю становив 45,362 млн. грн. згідно платіжного календаря. Даний факт свідчить про те, що за 2010 рік відтік кредитного портфелю зменшився на 24,019 млн. грн.

В розрізі по субпродуктам можна розглянути структуру кредитного портфелю (див. Рис. 2.3 та Рис. 2.4):

Рис. 2.3. Структура кредитного портфелю в вартісному виразі за продуктами Центру кредитування ПАТ "Діамантбанку"[51]

Рис. 2.4. Структура кредитного портфелю в вартісному виразі за продуктами Центру кредитування ПАТ "Діамантбанку"[51]

Згідно проведеного аналізу видно, що в вартісному виразі значну частину Кредитного портфелю Центру Кредитування займають продукти "Автокредитування" - 40% та "Іпотека" - 28%.

Також структуру кредитного портфелю можна розглянути в розрізі кількості укладених угод за кредитними продуктами (див. Рис. 2.5. та Рис. 2.6):

Рис. 2.5. Структура кредитного портфелю за кількістю угод за продуктами Центру кредитування ПАТ "Діамантбанку"[51]

Рис. 2.6. Структура кредитного портфелю за кількістю угод за продуктами Центру кредитування ПАТ "Діамантбанку"[51]

Згідно проведеного аналізу видно, що за період 2010-2011 року значно зросла кількість угод за таким субпродуктом як "Кредитна картка "Діамант-Преміум". Кількість угод збільшилась на 79, в порівнянні на початок року.

Кредитний портфель Банку забезпечений ліквідною заставою. Кредитні ризики застраховані. Проблемна заборгованість, що враховується в Кредитному портфелі Центру Кредитування становить 4,934 млн. грн. та обліковується за 76 угодами. Це можна розглянути в Таблиці 2.2:

Таблиця 2.2 Динаміка проблемної заборгованості в Кредитному портфелі Центру кредитування ПАТ "Діамантбанку"[51]

Делись добром ;)