Удосконалення механізму кредитування фізичних осіб

дипломная работа

2.1 Загальна економічна характеристика ПАТ "Діамантбанк"

Публічне акціонерне товариство "Діамантбанк" - сучасний та стабільний банк для корпоративних й індивідуальних клієнтів, надійний партнер у світі бізнесу.

"Діамантбанк" зареєстрований Національним Банком України 17 листопада 1993 року. Є публічним акціонерним товариством. З-поміж акціонерів-засновників Банку:

- Дочірнє підприємство "Голдфілд-Фінанс";

- ТОВ "Інтер-Вент";

- ТОВ "Промислово-фінансова компанія "Енергоінвест";

- ТОВ "Техноінвест";

- ВАТ "Запорізький абразивний комбінат".

18 років на фінансовому ринку України ПАТ "Діамантбанк" зростає забезпечуючи високу якість банківських продуктів, рівень обслуговування та надійність[50].

Згідно з дозволами та ліцензією НБУ Банк має право виконувати такі операції:

1. приймання вкладів (депозитів) юридичних та фізичних осіб;

2. відкриття та ведення поточних рахунків клієнтів і банків-кореспондентів, у тому числі переказ грошових коштів по цих рахунках з використанням платіжних інструментів та зарахування коштів на них;

3. розміщення залучених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик;

4. надання гарантій, поручительств та інших зобовязань від третіх осіб, які передбачають їх виконання у грошовій формі;

5. придбання права вимоги на виконання зобовязань у грошовій формі за поставлені товари чи надані послуги, з прийняттям на себе ризику виконання таких вимог та прийом платежів (факторинг);

6. лізинг;

7. послуги з відповідального зберігання та надання в оренду сейфів для зберігання цінностей і документів;

8. випуск, купівля, продаж і обслуговування чеків, векселів та інших оборотних платіжних інструментів;

9. випуск банківських платіжних карток і здійснення операцій з використанням цих карток;

10. надання консультаційних та інформаційних послуг щодо банківських операцій;

11. операції з валютними цінностями:

- неторговельні операції з валютними цінностями;

- ведення рахунків клієнтів (резидентів та нерезидентів) в іноземній валюті та клієнтів-нерезидентів в національній валюті України;

- ведення кореспондентських рахунків банків (резидентів та нерезидентів) в іноземній валюті;

- ведення кореспондентських рахунків банків (нерезидентів) у грошовій одиниці України;

- відкриття кореспондентських рахунків у банках (нерезидентах) в іноземній валюті та здійснення операцій за ними;

- залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України;

- залучення та розміщення іноземної валюти на міжнародних ринках, інші операції з валютними цінностями на міжнародних ринках.

12. емісія власних цінних паперів;

13. організація купівлі та продажу цінних паперів за дорученням клієнтів;

14. здійснення операцій на ринку цінних паперів від власного імені (включно з андерайтингом);

15. здійснення інвестицій у статутні фонди та акції інших юридичних осіб;

16. перевезення валютних цінностей та інкасація коштів;

17. операції за дорученням клієнтів або від свого імені:

- з інструментами грошового ринку;

- з інструментами, що базуються на обмінних курсах та відсотках;

- з фінансовими фючерсами та опціонами.

18. довірче управління коштами та цінними паперами за договорами з юридичними та фізичними особами.

Попри непросту ситуацію, що склалася в банківському секторі, "Діамантбанк" впевнено працював протягом року й створював передумови для стабільного майбутнього та зміцнення фінансової стійкості Банку і його клієнтів[50].

2010 рік був позначений такими показниками:

Фінансовий результат.

Чистий прибуток Банку у 2010 році склав 3,642 млн. грн. При цьому було забезпечено позитивну динаміку доходів та витрат Банку по кожному бізнес-напряму.

Ресурсний потенціал.

Обсяг зобовязань "Діамантбанку" (ресурсна база) станом на кінець року склав 1 864 млн. грн. Завдяки правильній стратегії, обраній в період кризи, і обережній політиці в попередні роки, Банк зміг зміцнити свій ресурсний потенціал.

Капітал банку.

Регулятивний капітал ПАТ "Діамантбанку" за підсумками 2010 року склав 284 249 тис. грн. (темп зростання у 2010 році склав 1,94%).

Зовнішніх позик та заборгованостей перед нерезидентами Банк не має.

Мережа банку.

На кінець 2010 р. мережа банку склала 70 відділень.

Клієнтська база.

У 2010 році Банк збільшив портфель клієнтів на 29,6%. Банк обслуговує понад 13 236 приватних клієнтів та 9 095 корпоративних клієнтів.

Продукти та послуги. Банк активно запроваджував нові комплексні продукти та послуги для корпоративних й індивідуальних клієнтів[51].

Наведені результати були досягнуті завдяки принципам, що їх "Діамантбанк" дотримується уже довгі роки:

- принцип економічної доцільності та прибутковості інвестованого капіталу;

- постійне нарощування ресурсної бази та виважена кредитна політика, що дають змогу отримати високий фінансовий результат;

- принцип динамічного зростання кількості корпоративних клієнтів в галузях економіки з високою доданою вартістю та приватних клієнтів з високим рівнем достатку й економічною активністю;

- Банк створює умови, за яких кожен співробітник може максимально реалізувати свої здібності;

- принцип нейтралітету щодо політичних партій і рухів та здійснення своєї діяльності насамперед в інтересах вкладників Банку, клієнтів, акціонерів та партнерів.

Банк відмовляється від фінансування проектів, що являють собою соціальну чи екологічну небезпеку для України.

Основні показники, що характеризують фінансовий розвиток Банку, наведено у Таблиці 1.1.

Таблиця 1.1 Фінансові показники ПАТ "Діамантбанку" за 2010-2011 роки[51].

Показники

На 01.01.2010 р.

На 01.01.2011 р.

Динаміка

Активи

Каса

80 571

101 228

20 657

Банківські метали

3 771

3 801

30

Коррахунок в НБУ

97 856

55 472

-42 384

Коррахунки в інших банках

50 651

72 037

21 386

МБК

16 972

145 531

128 559

Кредити та цінні папери

1 052 902

1 571 991

519 089

Основні фонди

100 402

96 719

-3 683

Інші активи

111 690

84 817

-26 873

Сукупні Активи

1 514 815

2 131 596

616 781

Пасиви

Поточні рахунки юр.осіб

151 767

329 776

178 009

Строкові рахунки юр. осіб

213 042

328 165

115 123

Поточні рахунки фіз. осіб

38 335

90 735

52 400

Строкові рахунки фіз. осіб

493 986

770 998

277 012

МБК

311 269

304 335

-6 934

Коррахунки в інших банках

8 914

37

-8 877

Капітал

264 406

268 048

3 642

Інші пасиви

33 096

39 502

6 406

Сукупні Пасиви

1 514 815

2 131 596

616 781

Як видно із таблиці, протягом року спостерігалася позитивна динаміка збільшення кредитного портфеля банку, а також зростання залучених депозитів.

Події року у ПАТ "Діамантбанк":

- запроваджено систему дистанційного управління рахунками для фізичних осіб - Internet-banking. Дана система є однією з найкращих в Україні та дає можливість клієнтам управляти своїми поточними, депозитними, картковими і кредитними рахунками;

- "Діамантбанк" посів сьоме місце в рейтингу банків, які найактивніше кредитували бізнес у першому півріччі 2010 року (за даними газети "Дело");

- "Діамантбанк" отримав довгостроковий кредитний рейтинг uaBBB (за Національною рейтинговою шкалою). Прогноз кредитного рейтингу - стабільний;

- Діамантбанк першим з-поміж українських банків відкрив прямий кореспондентський рахунок у китайських юанях в банку Standard Chartered Bank (м. Шанхай);

- перемога у конкурсі "Банк року - 2010" за версією журналу "Банкиръ" у номінації "Найбільш клієнтоорієнтований банк";

- в грудні отримано спеціальну нагороду в рамках конкурсу "Банк року - 2010" - диплом за значний внесок у розвиток двосторонніх відносин між Україною і Китаєм.

Відповідно до стратегії розвитку ПАТ "Діамантбанк" на 2009-2012 роки, основною метою є ефективне зростання обсягів бізнесу, поширення його частки у банківському секторі України, підтримання довгострокових відносин з клієнтами, успішна конкурентна боротьба з вітчизняними фінансово-кредитними закладами[50].

Основною метою ПАТ "Діамантбанк" на 2012 рік є покращення якості обслуговування клієнтів, ефективне зростання обсягів бізнесу, а також мінімізація наслідків світової фінансової кризи шляхом реструктуризації кредитів. З метою управління власними ризиками та захисту інтересів клієнтів дотримання обовязкових економічних нормативів та політики формування резервів. ПАТ "Діамантбанк" здійснює кредитні операції відповідно до основних напрямків кредитної діяльності банку на підставі чинного законодавства України, свого Статуту, Ліцензії Національного банку України на право проведення активних операцій, нормативних актів НБУ та внутрішніх положень.

Делись добром ;)