Пропозиції щодо вдосконалення процесу кредитування комерційних банків на прикладі ПАТ КБ ПриватБанк

курсовая работа

3. Встановлення ліміту кредитування для фізичних осіб за результатами комплексної методики оцінки їх кредитоспроможності

Споживче кредитування в Україні переживає пік популярності - серед жителів більших міст зараз складно зустріти людини, яка ще жодного разу не зверталася в банк за кредитом. У боротьбі за клієнта банкіри намагаються зробити гроші ще більш доступними для споживачів і не зауважувати ризики збільшення проблемної заборгованості в майбутньому.

До 2005 року ринок споживчого кредитування в Україні перебував у стадії становлення. Це пояснювалося низькою платоспроможністю населення й жорсткими умовами кредитування. Для одержання позики, наприклад на покупку побутової техніки, банки вимагали місцеву реєстрацію, довідку про офіційні доходи, ліквідну заставу й первісний внесок. Але вже в 2005-2006 роках банки різко знизили вимоги до платоспроможності клієнтів - при видачі кредитів потрібний був лише паспорт і ідентифікаційний код. Уже в другій половині 2007 року стало зрозуміло, що первісний попит на доступні кредити вдоволений і банкам необхідно шукати нові способи залучення позичальників. Кредитні установи в буквальному значенні слова вийшли на вулицю - ПриватБанк, зокрема, створив мережу своїх кіосків на зупинках суспільного транспорту.

Максимальний розрив між притягнутими й розміщеними ресурсами припав на літо 2008 року. Фінансова криза почалася восени - з виходом постанови правління НБУ №319 від 11 жовтня 2008 р., яким банкам, заборонили достроково повертати депозити. З закінченням припливу депозитів банки перестали кредитувати бізнес на поповнення оборотних коштів, круговорот процесу завмер. Протягом 2009 року кредитна активність банків була слабкою. Основні зусилля банків були сконцентровані на роботі із проблемною заборгованістю, включаючи її продаж і реструктуризацію. Остаточно розвязати ці проблеми не вдалося й досі, проте очевидно, що надалі вимоги до позичальників треба посилити. Запропонована у цьому розділі методика широко використовується російськими банками і поєднує в собі рейтингову систему оцінки кредитоспроможності позичальників та метод коефіцієнтів, що робить її більш ефективною за ту, що використовується ПАТ КБ "ПриватБанк" сьогодні. Окрім того зазначена методика дозволяє вирішити найбільш важливе питання регулювання овердрафтового кредитування, що набирає обертів, а саме - визначити ліміт кредитування для кожного позичальника, бо величина потреби клієнта в позичених коштах має відповідати його потенційній спроможності їх повернути. Для аналізу кредитоспроможності фізичної особи на першому етапі використовується бальна система оцінки факторів, що характеризують позичальника. Основна мета бальної оцінки - зясувати ступінь наближення розглянутого позичальника до групи найбільш надійних і обовязкових клієнтів, здатних розраховуватися по своїх боргових зобовязаннях. Перелік аналізованих факторів, критерії їхньої оцінки й відповідні їм бали наведені в таблиці 5.

Таблиця 5 - Бальна оцінка факторів, що характеризують позичальника

Фактор

Бал

Критерії оцінки

Особисті дані позичальника

Вік позичальника:

? 18-25 років

? 26-50 (55) років

? 51(56) -55 (60) років

1

5

3

Позичальники у віці від 25 до 50 років для жінок і 55 років для чоловіків є найбільш привабливими для банку, тому що в цей період, у позичальника, як правило, є постійне джерело доходу, воно має фінансову самостійність, що дає можливість якісно й у строк вносити платежі по кредиту. Позичальники у віці від 18 до 25 років, як правило, ще одержують утворення, не мають постійної роботи, не досягли фінансової незалежності. При наближенні позичальника до пенсійного віку 55 (60) років у нього можуть виникнути проблеми, повязані із працевлаштуванням, платоспроможністю, станом здоровя.

Період постійного проживання (у місці знаходження філії):

- до 1 року

- від 1 до 3 років

- понад 3 роки

1

3

5

Наявність постійної реєстрації (прописки) у місці знаходження філії (для міських філій) є обовязковою умовою надання кредиту. Ніж довше строк проживання позичальника на одному місці, тим більше можливостей для оцінки репутації позичальника, його кредитної історії.

Сімейне становище:

- одружений / заміжня

- неодружений / незаміжня / у розлученні

2

1

Наявність родини розглядається як позитивний фактор для оцінки кредитоспроможності позичальника.

Службове становище

Компанія - роботодавець:

- великі комерційні структури (компанії, холдинги, банки, ін.), що стабільно працюють на ринку

- середні фірми (АТ, ТОВ), що працюють у сфері виробництва, торгівлі, послуг.

- малі підприємства, приватні підприємці, бюджетні організації, фірми, сфера діяльності яких повязана з високим рівнем фінансового ризику

5

3

1

Наявність постійного місця роботи позичальника є обовязковою умовою надання кредиту. Заробітна плата по основному місцю роботи розглядається як основне джерело доходів позичальника. При віднесенні компанії до тієї або іншої групи варто враховувати профіль, форму власності, строк роботи на ринку, відомості про організації, представлені позичальником. Бюджетні організації (освітні установи, медичні та ін.), організації, діяльність яких повязана з високим рівнем фінансового ризику, ставляться до групи з найменшою кількістю балів, незалежно від розмірів.

Посадовий рівень:

- менеджер вищої ланки, керівник фірми

- менеджер середньої ланки, начальник відділу

- фахівець високої кваліфікації

- фахівець

5

4

3

1

Для оцінки даного показника аналізуються рівень утворення, кваліфікація, професійний досвід, посада, яку обіймає позичальник, можливість професійного й карєрного росту, здатність позичальника у випадку звільнення знайти нове місце роботи без істотної втрати в доходах. Керівники й менеджери вищої й середньої ланки привабливі як позичальники, бо є найбільш високооплачуваними співробітниками фірми.

Стабільність зайнятості (період роботи в зазначеній компанії):

- до 1 року

- від 1 до 3 років

- від 3 до 5 років

- понад 5 років

1

3

4

5

Стабільність працевлаштування є найважливішим індикатором здатності позичальника погасити кредит. Аналізується безперервність зайнятості протягом останніх 5-ти років. Всі перерви в роботі повинні бути пояснені позичальником.

У випадку частої зміни роботи, виявляються причини й обставини, що викликали їх: за власним бажанням або у звязку зі звільненням; у звязку із закриттям або реорганізацією підприємства; у звязку з більше привабливими умовами оплати; у звязку із професійним або карєрним ростом.

Карєрний ріст:

зміна роботи в останні 3 роки супроводжувалася карєрним рухом

2

Якщо зміна роботи в останні 3 роки була викликана карєрним ростом, підвищенням рівня оплати, то додаються бали в графу "Карєрний ріст", що розглядається як компенсуючий фактор.

Майнове положення позичальника

Наявність депозиту у ПАТ КБ "ПриватБанк"

- на суму від 500 до 1000 USD

- на суму від 1 000 до 5 000 USD

- на суму понад 5 000 USD

2

3

5

Наявність внесків у ВАТ "ПСБ" може служити додатковим джерелом коштів , при щомісячних виплатах по кредиту. Всі внески повинні бути документально підтверджені договорами й виписками з рахунків.

Наявність внесків в інших бан-ках на суму понад 1 000 USD

2

Наявність внесків у банках свідчить про можливості позичальника робити нагромадження, розглядається як фактор, що компенсує.

Володіння пластиковими картами ПАТ КБ "ПриватБанк"

- Vіsa Electron (Cіrus / Maestro, ІCB-card)

- Vіsa Classіc (Eurocard / Mastercard Mass)

- Vіsa Gold (Eurocard / Mastercard Gold)

1

3

5

Наявність у позичальника пластикових карт ПАТ КБ "ПриватБанк" свідчить про досвід роботи з банком. До розгляду приймаються кредитні й розрахункові карти міжнародних платіжних систем (VІSA, Europay)

Наявність карт інших банків

2

Розглядається як фактор, що компенсує

Житлові умови:

- наявність у власності

позичальника (або родини позичальника) будинку / квартирі

- проживає в муніципальній квартирі (не приватизованій), орендує квартиру

- інші варіанти (проживає в кімнаті, гуртожитку, ін.)

5

3

0

Аналізуються житлові умови позичальника. Володіння нерухомістю (наявність у власності позичальника або в спільній власності родини позичальника вдома або квартири) позитивно характеризує кредитоспроможність позичальника, у випадку оренди варто оцінити регулярність внесення платежів, переконатися у відсутності заборгованості по оплаті. Власник будинку/квартири повинен документально підтвердити своє право власності (договір купівлі-продажу, свідчення про власність).

Наявність у власності рухомого майна:

- автомобіль із роком випуску в останні 3 роки, що передують обігу за кредитом

- ринкові цінні папери на суму не менш 1000 $

3

2

Наявність значних активів у вигляді ліквідного

майна може розглядатися як істотний фактор, що компенсує, що свідчить про здатності позичальника робити нагромадження, а також можливість погасити кредит за рахунок реалізації частини майна у випадку зниження доходів.

Кредитні відносини

Одержання споживчих кредитів у ПАТ КБ "ПриватБанк"

- сумлінна кредитна історія (кредити погашалися без порушення строків або з прострочкою не більше 5 днів)

- прийнятна кредитна історія (допускалися порушення строків погашення понад 5, але не більше 30 днів)

- не користувався кредитами (у т.ч. кредитним лімітом по банківських картах)

5

5

0

При наявності кредитної історії у ПАТ КБ "Приватбанк" аналізуються дані, наявні в банку за поточний і попередній календарний роки, про споживчі кредити (у тому числі кредитах по банківських картах).

Особлива увага приділяється своєчасності внесення платежів по кредиту. Всі випадки прострочення повинні мати пояснення позичальника.

Позичальникам, що раніше допускали істотні порушення кредитної дисципліни (прострочення понад 30 днів, наявність простроченої заборгованості на момент обігу за кредитом, стягнення заборгованості через судові органи) кредит не надається.

Усього балів:

Залежно від кількості набраних балів визначається рейтинг позичальника по таблиці 3.6. У випадку, якщо позичальник набрав 9 і менш балів, подальший розгляд питання про надання кредиту припиняється.

Таблиця 6 - Визначення рейтингу позичальника

Бали

Рейтинг позичальника

38-54

1 (високий)

24-37

2 (середній)

10-23

3 (низький)

менше 9

4 (дуже низький)

На другому етапі аналізу визначається коефіцієнт витрат (Кв), який характеризує поточний фінансовий стан позичальника і показує частку щомісячних витрат позичальника в його доході:

,

де В - щомісячні поточні витрати позичальника;

Д - сума середньомісячного сукупного доходу позичальника.

Коефіцієнт витрат розраховується на основі даних про доходи й витрати, наданих позичальником у заявці на кредит і підтверджених документально. Середньомісячні сукупні доходи розраховуються шляхом визначення середньоарифметичного значення сукупних доходів, отриманих і підтверджених позичальником. Розрахунковий період містить у собі 12 останніх місяців, за винятком випадків надання позичальником, що здійснює підприємницьку діяльність без утворення юридичної особи, декларації про доходи, коли за розрахунковий приймається останній податковий період.

До складу середньомісячних доходів позичальника включаються: чистий дохід за основним місцем роботи, дохід від роботи за сумісництвом, дохід у вигляді дивідендів, аліменти та виплати дітям, доходи від підприємницької діяльності та орендної плати тощо. До складу щомісячних витрат позичальника відносять поточні витрати, повязані з підтримкою життєдіяльності позичальника й членів його родини, обовязкові щомісячні платежі, повязані з житлом (квартплата, комунальні платежі), платежі по кредитах, отриманих раніше, витрати на утримання автомобіля тощо.

Чим менше значення коефіцієнта Кв, тим краще фінансовий стан позичальника. Якщо частка щомісячних витрат позичальника в його доході становить більше 40% (коефіцієнт Кв > 0,4) подальший розгляд питання про надання кредиту припиняється. На третьому етапі аналізу визначається коефіцієнт платоспроможності Кп по таблиці 3.7 залежно від рейтингу позичальника, визаченого по таблиці 3.6 значення коефіцієнта витрат:

Таблиця 7 - Визначення коефіцієнта платоспроможності позичальника

Коефіцієнт Кв (інтервал значень)

Рейтинг позичальника

1

2

3

0,20 та менше

0,35

0,30

0,25

від 0,21 до 0,25

0,30

0,25

0,20

від 0,26 до 0,30

0,25

0,20

0,15

від 0,31 до 0,35

0,20

0,15

0

від 0,36 до 0,40

0,15

0

0

Залежно від коефіцієнта платоспроможності позичальникові привласнюється категорія на момент видачі кредиту (табл. 8). Позичальникам, віднесеним до 4 категорії, кредит не надається.

Таблиця 8 - Визначення категорії позичальника

Коефіцієнт платоспроможності Кп

Категорія позичальника

0,35

1 - відмінна

0,30-0,25

2- добра

0,20-0,15

3- задовільна

0

4 - незадовільна

Ліміт кредитування визначається за формулою:

де ЛК - максимальна сума кредиту, грн;

Д - середньомісячний сукупний дохід позичальника за розрахунковий період;

Кп - коефіцієнт платоспроможності (визначається по таблиці 3.3);

Т - строк кредитування в місяцях, зазначений у заявці на споживчий кредит, або період оборотності, установлений для банківських карт.

Застосуємо наведену методику оцінки кредитоспроможності фізичних осіб до наведених раніше позичальників Демченко В.М. та Кондратенко О.С. та визначимо ліміт кредитування для них (табл. 9)

Таблиця 3.9 - Визначення кредитоспроможності позичальника

Фактор, що аналізується

Бал

Бал позичальника

Демченко В.М.

Кондратенко О.С.

1 Вік позичальника:

? 18-25 років;

? 26-50 (55) років;

? 51(56) -55 (60) років.

1

5

3

5

1

2 Період проживання у місці знаходження філії:

- до 1 року;

- від 1 до 3 років;

- понад 3 роки.

1

3

5

5

3

3 Сімейне становище:

- одружений / заміжня;

- холост / незаміжня / у розлученні.

2

1

2

2

4 Компанія-роботодавець

- великі комерційні структури (компанії, холдинги, банки, ін.);

- середні фірми (АТ, ТОВ);

- малі підприємства, приватні підприємці, бюджетні організації.

5

3

1

3

1

5 Посадовий рівень:

- менеджер вищої ланки, керівник;

- менеджер середньої ланки, начальник;

- фахівець високої кваліфікації;

- фахівець.

5

4

3

1

5

1

6 Період роботи в зазначеній компанії:

-до 1 року;

-від 1 до 3 років;

-від 3 до 5 років;

- понад 5 років.

1

3

4

5

4

4

7 Карєрний ріст:

зміна роботи в останні 3 роки супроводжувалася карєрним рухом.

2

-

-

8 Наявність депозиту у ПриватБанку

- на суму від 500 до 1000 USD;

- на суму від 1 000 до 5 000 USD;

- на суму понад 5 000 USD.

2

3

5

-

-

9 Депозити в інших банках

- на суму понад 1 000 USD.

2

-

-

10 Пластикові картами ПриватБанку

- Vіsa Electron (Cіrus / Maestro, ІCB-card);

- Vіsa Classіc (Eurocard / Mastercard Mass)

- Vіsa Gold (Eurocard / Mastercard Gold).

1

3

5

-

-

11 Картки інших банків

Vіsa, Europay.

2

-

-

12 Житлові

умови:

- наявність у власності позичальника (або його родини) будинку / квартирі

- проживає в не приватизованій квартирі, орендує квартиру

- інші варіанти

5

3

0

5

5

13 Наявність у власності рухомого майна:

- автомобіль (випуском в останні 3 роки);

- ринкові цінні папери (не менше 1000$).

3

2

3

3

14 Споживчі кредити у ПриватБанку

- сумлінна кредитна історія;

- прийнятна кредитна історія;

- не користувався кредитами.

5

5

0

5

0

15 Разом балів

37

20

16 Рейтинг позичальника (таблиця 3.6)

2

3

17 Всього доходів

380

450

18 Всього витрат

200

150

19 Коефіцієнт витрат (п.18 / п.17)

0,53

0.33

20 Коефіцієнт платоспроможності (таблиця 3.7)

-

0

21 Категорія позичальника (таблиця 3.8)

-

4

22 Ліміт кредитування

-

-

Отже, за методом рейтингової оцінки кредитоспроможності фізичних осіб на основі фінансових коефіцієнтів, обом позичальникам буде відмовлено у кредитуванні, причому Демченко В.М. на другому етапі оцінки кредитоспроможності через зависоке значення коефіцієнта витрат, а Кондратенко на третій, через віднесення його до незадовільної категорії позичальників за значенням коефіцієнта платоспроможності.

Адекватна оцінка кредитоспроможності дозволить знизити кредитний ризик і призведе до зниження ціни на позичковий капітал. Натомість нижчий рівень кредитних ставок сприятиме не лише підвищенню якості кредитного портфеля, внаслідок кредитування широкого кола позичальників, але й дозволить розширити діяльність банку і зміцнити свої позиції на ринку.

Делись добром ;)