logo
Проблеми українського ринку цінних паперів на сучасному етапі

РОЗДІЛ 1 Економічна сутність та класифікація цінних паперів як інструменту ринку цінних паперів.