Основи кредитного ризику

курсовая работа

ВСТУП

Актуальність теми: стратегічною метою банківської системи України є забезпечення сталості її розвитку шляхом досягнення надійності, стійкості до криз, підвищення якості та ефективності її діяльності. Важливу роль у зміцненні банківської системи країни, зростанні довіри до неї вкладників та інвесторів відіграє управління банківських ризиків.

Усі існуючі види бізнесу заробляють гроші з певною часткою ризику. У цьому плані банки нічим не відрізняються від них, однак, успіх досягається тільки тоді, коли ризики, що банки беруть на себе є передбаченими і знаходяться у визначених рамках. В умовах переходу до ринкової економіки в банківській сфері зростає значення правильної оцінки ризику, що приймає на себе банк при здійсненні різних операцій.

Кредитна діяльність банку є одним з основних критеріїв, що відрізняє його від небанківських установ. Операції по кредитуванню - це сама дохідна стаття банківського бізнесу. За рахунок цього джерела формується основна частина чистого прибутку. Одночасно неповернення кредитів, може привести банк до банкрутства, а в силу його положення в економіці, до цілого ряду банкрутств звязаних з ним підприємств, банків і приватних осіб. Тому кредитні ризики - основна проблема банку, а керування ними є необхідною частиною стратегії і тактики виживання і розвитку будь-якого комерційного банку.

Якщо в банку не приділяється достатньої уваги грамотній організації кредитної політики, якщо кредитна та претензійно-позовна робота з позичальниками ведеться на низькому рівні, якщо в структурі кредитного портфеля банку постійно зростає питома вага сумнівних та безнадійних кредитів, такий банк рано чи пізно спіткає сумна, але закономірна фінансова катастрофа(збитки від неправильної організації кредитування швидко зростуть у багато разів і перекриють всі доходи від комерційної діяльності банку , а це примусить банк або відмовитися від надання кредитів, або взагалі навіть припинити своє існування.В останньому випадку неодмінно постраждають також багато клієнтів банку - як юридичних так і фізичних осіб, адже їз фінансові інтереси знаходяться в безпосередньому звязку з фінансовим станом банку.

Отже, аби досягти успіху в тій або іншій області діяльності, для якої характерний підвищений ризик, банкам слід розвивати особливі механізми ухвалення рішень. Вони повинні дозволяти оцінити, які ризики і в якому обємі може перейняти на себе банк; визначити, чи виправдовує очікувана прибутковість відповідний ризик. На основі цього мають бути розроблені і втілені в життя заходи, які дозволяють понизити вплив чинників ризиків.

Обєктом дослідження є особливості банківського кредитування субєктів ринку.

Предметом дослідження є діяльність банків направлена на мінімізацію кредитних ризиків.

Мета курсової роботи: проаналізувати причини виникнення кредитного ризику, а також розглянути методи мінімізації та способи управління цим ризиком.

Відповідно до поставленої мети даної роботи необхідно вирішити такі завдання:

- розкрити сутність кредитного ризику;

- розглянути основні методи оцінювання кредитного ризику;

- дослідити засоби захисту від кредитного ризику з боку держави;

- зясувати які шляхи мінімізації кредитного ризику використовують сучасні банки;

- проаналізувати сопори управління кредитним ризиком;

- запропонувати можливі шляхи вдосконалення методів мінімізації кредитного ризику.

Інформаційна база: статистичні матеріали, нормативно-правові акти, публікації інформаційно-аналітичних та періодичних видань, навчальні посібники, підручники, статті, річні звіти НБУ та ПАТ «ВТБ Банк».

Делись добром ;)