Автоматизована банківська система у ЗАТ КБ "ПриватБанк"

курсовая работа

3.2 Функціонування автоматизованих банківських системах у Бершадському відділенні Вінницької філії ЗАТ КБ "ПриватБанк" та режими роботи з мережею

В даний час найважливішим застосуванням компютерів стає створення мереж, що забезпечують єдиний інформаційний простір для багатьох користувачів.

Функціональні можливості мережі визначаються послугами, які вона надає користувачеві. Для реалізації кожної з послуг мережі та доступу користувача до цієї послуги розробляється програмне забезпечення.

Програмне забезпечення, призначене для роботи в мережі, має бути орієнтованим на одночасне використання багатьма користувачами. Найпоширенішими є дві основні концепції побудови такого програмного забезпечення:

1. Файл-серверна концепція. Тут мережне програмне забезпечення орієнтовано на надання багатьом користувачам ресурсів загальнодоступного головного компютера мережі - файлового сервера, або файл-сервера. Цю назву він дістав тому, що основним ресурсом головного компютера є файли, що містять програмні модулі або дані. Він є найзагальнішим типом сервера. Ємність його дисків має бути більшою, ніж на звичайному компютері, оскільки він використовується багатьма компютерами. В мережі може бути кілька файлових серверів. Серед інших ресурсів файлового сервера, що надаються в спільне використання користувачам мережі, - принтер, модем, пристрій для факсимільного звязку.

2. Клієнт-серверна концепція, яка ще називається архітектурою "клієнт-сервер", програмне забезпечення орієнтовано не тільки на колективне використання ресурсів, а й на їх оброблення в місці розміщення ресурсу за запитами користувачів. Програмні системи архітектури "клієнт-сервер" складаються з програмного забезпечення сервера і програмного забезпечення користувача - клієнта. Робота цих систем організовується так: програми-клієнти виконуються на компютері користувача і посилають запити до програми-сервера, яка працює на компютері спільного доступу. Основне оброблення даних здійснюється потужним сервером, а на компютер користувача посилаються тільки результати виконання запиту.

Основою сучасного підходу технічних рішень в побудові інформаційних технологій в Вінницькій філії ВАТ "Універсал Банк" є архітектура “клієнт - сервер”, що організована на основі програмних продуктів від компанії 1С, яка розробила програмний пакет, який може працювати в двох основних режимах:

1. Конфігурація;

2. Режим користувача.

Режим “Конфігурація" дозволяє розробнику настроїти компоненти системи автоматизації і запамятовувати їх в спеціальній базі даних так як необхідно саме для даного підприємства.

Режим користувача призначений для безпосереднього використання створеної настройки в роботі з метою вводу, обробки, зберігання і видачі зведеної інформації про діяльність підприємства.

Одним з варіантів реалізації технології “клієнт - сервер” є її трьохрівнева архітектура. В мережі повинні бути присутні не менше трьох компютерів: клієнтська частина (робоча станція), сервер прикладних процесів та сервер бази даних. В клієнтській частині організується взаємодія з користувачем (користувацький інтерфейс). Сервер прикладних процесів проводить бізнес - процедури для клієнтської частини. Сервер бази даних обслуговує бізнес - процедури, які відіграють роль клієнтів. Гнучкість такої архітектури полягає в незалежному використанні і заміні обчислювальних і програмних ресурсів на всіх трьох рівнях.

На світовому ринку існує маса готових БС. Основною задачею, що стоїть перед службою автоматизації західного банку, є вибір оптимального рішення і підтримка працездатності вибраної системи. У нашій країні ситуація декілька інша. В умовах стрімкого виникнення нової для України банківської сфери питанням автоматизації спочатку надавалося недосить уваги. Більшість банків пішла по шляху створення власних систем. Такий підхід має свої достоїнства і недоліки. До перших слід віднести: відсутність необхідності у великих фінансових вкладеннях в покупку БС, пристосованість БС до умов експлуатації (зокрема до існуючих ліній звязку), можливість безперервної модернізації системи. Недоліки такого підходу очевидні: необхідність в змісті цілого компютерного штату, несумісність різних систем, неминуче відставання від сучасних тенденцій і багато що інше. Найбільш популярні сьогодні змішані рішення, при яких частина модулів БС розробляється компютерним відділом банку, а частина купується у незалежних виробників.

Характерний перехід на компютерні платформи, які працюють по моделі "клієнт-сервер" дають змогу створити фінансово-економічні інформаційні системи

Фінансово-економічна інформаційна система (ФЕІС) - це інформаційна система, що використовується для вирішення завдань обміну економічною інформацією. Вона дає змогу отримувати та надсилати інформацію будь-якого характеру. Взагалі, таке поняття є дуже широким, тому для його розуміння потрібно розглянути основні функції, що можуть виконувати фінансово-економічні інформаційні системи:

· Трансфертні платежі;

· Організація та участь на ринку економічної інформації;

· Забезпечення інформаційної безпеки для кінцевих користувачів;

· Забезпечення безпеки всієї інфраструктури інформаційної системи;

· Організація електронної торгівлі;

· Електронна пошта з підвищеним рівнем захисту;

· Перевірка та ідентифікація фінансових документів;

· Здійснення клірингових платежів по міжбанківським рахункам;

· Фінансовий контроль над іншими організаціями.

Делись добром ;)