Автоматизована банківська система у ЗАТ КБ "ПриватБанк"

курсовая работа

1.4 Схема побудови автоматизованої банківської системи

У 1968 р. була почата робота над проектом створення міжбанківської системи SWІFT (Socіety for Worldwіde Іnterbank Fіnancіcal Telecommunіcatіon).

Метою її створення було забезпечення всіх банків, що беруть участь в проекті (і інших фінансових організацій) захищеної від несанкціонованого доступу, надійною, високошвидкісною і цілодобово працюючою системою для передачі банківської інформації.

На початку 70-х рр. система почала функціонувати. У 1987 р. був подоланий барєр в 1 млн. міжбанківських операцій в день. Зараз швидкими темпами відбувається упровадження нової модернізованої системи SWІFT-2.

Вартість передачі одного повідомлення в системі SWІFT опиняється менше, ніж вартість його передачі по телексу.

Стандартизація типів повідомлень передаваних по мережі SWІFT була виконана Міжнародним комітетом із стандартизації. У 1974-80 рр. розробка типових повідомлень була завершена. В кінці 1993 р. була додана група нових фінансових стандартів SWІFT Allіance, де визначаються інтерфейси для звязку з національними глобальними мережами компютерів по телексу і факсу.

Застосування стандартних форматів повідомлень в рамках системи SWІFT дає наступні переваги:

· виключається можливість різної інтерпретації повідомлень відправником і одержувачем;

· можливий повний контроль за передачею інформації на основі постійної фіксації трансакцій в системі;

· банк-користувач системи може автоматично генерувати щоденний звіт по проведених операціях.

В цілому система SWІFT є глобальною обчислювальною мережею на основі компютерних центрів, сполучених різними каналами звязку. Основні оброблювальні компютерні центри розташовані в США і Голландії. Ці центри повязані з регіональними хост-компютерами, які встановлюються в країнах, що вступили в співтовариство SWІFT. Повідомлення від банку-відправника поступає через модем по відповідних каналах (наприклад комутованим або виділеним телефонним лініям) в регіональний хост-компютер.

Відповідальність за передачу повідомлення до регіонального хост-компютера несе банк-відправник. У регіональному центрі системи SWІFT повідомлення перевіряються на відповідність стандартам, накопичуються, шифруються і передаються за призначенням.

У системі SWІFT застосовується багаторівнева система захисту інформації, яка забезпечує гарантії збереження і конфіденційності передаваних даних. Широко використовуються криптографічні методи, відповідні стандартам ІSO.

Кажучи про програмно-апаратну реалізацію системи SWІFT слід зазначити той факт, що всі можливі варіанти такої реалізації теж чітке стандартизовані. Як інтерфейси різних рівнів для підключення до мережі SWІFT використовуються інтерфейси ST200, ST400 і ST500. які володіють різною продуктивністю і можуть бути реалізовані на основі різних компютерних платформ.

В залежності від структури величини завдань технічних і технологічних можливостей банку автоматизована банківська система може бути побудована за одною із чотирьох схем:

1. Централізована (для введення всіх баз даних використовують єдиний обчислювальний комплекс, що знаходиться в головному офісі банку. Доступ до нього з філій здійснюється в режимі термінал сервер, а обробка інформації в цілому здійснюється центральним компютером.

2. Консолідована (кожна філія має власні обчислювальні потужності і практично автономна. Для введення баз даних використовується обчислювальний комплекс філій де виконуються всі банківські операції. розрахунки між банківськими філіями здійснюються за кліринговою схемою шляхом підключення робочих станцій філій до центрального компютера головної установи для клірингу і консолідації балансу.

Переваги такої схеми:

низькі умови до телекомунікації;

необмежене число рівнів ієрархії в структурі банку.

Негативні сторони:

автоматизована банківська система

банк не має оперативного уявлення про поточний стан своїх активів в звязку з тим, що операції виконуються не в реальному часі, а з деякими запізненнями;

клієнти не можуть розраховувати на одержання в усіх установах банку однакового набору послуг, бо повний доступ до особового рахунку є тільки в тому відділенні де рахунок був відкритий;

3. Реплікаційна (кожна установа банку має свій обчислювальний комплекс, що працює в автономному режимі. Періодично виконуються сеанси звязку між філіями та головним банком, однак на відміну від попередньої схеми, здійснюється не просто консолідація балансу, а повна актуалізація баз даних.

Недоліки:

високі вимоги до обчислювальної техніки;

високі вимоги до телекомунікацій, які забезпечують відповідний обєм передачі даних при реплікаціях;

актуальність даних зберігається фактично лише деякий час після реплікації, тому реплікації повинні здійснюватись досить часто. Дана проблема вирішується за допомогою управління періодичністю реплікацій, яка враховує статистику трансакцій у філіях.

Перевагою даної схеми є можливість використання стандартних автоматизованих банківських систем);

4. Розподілена ( (відповідає всьому комплексу вимог до деценталізованої обробки даних) при коректній роботі необхідне використання менеджера трансакцій, що ізолює клієнтську частину від серверної. Менеджер трансакцій виглядає як звичайний сервер, з боку сервера як звичайний клієнт.

Делись добром ;)