Автоматизована банківська система у ЗАТ КБ "ПриватБанк"

курсовая работа

3.1 Структурно-організаційна схема АБС у Бершадському відділенні Вінницької філії ЗАТ КБ "ПриватБанк" та її інформаційне забезпечення

Торкаючись питання переважної архітектури банківської мережі, можна відзначити, що найпоширенішої в європейських країнах і актуальнішої на сьогодні для українських банків і, "ПриватБанку" в тому числі, є топологія "зірка", проста або багаторівнева, з головним офісом в центрі, сполученим з регіональними відділеннями. Переважання цієї топології визначається наступними чинниками:

Перш за все, самою структурою банківських організацій. (Наявністю регіональних відділень і великим обємом передаваної між ними інформації.)

Високою вартістю оренди каналів звязку. Потрібно мати на увазі, що звичайно при організації звязку з видаленими відділеннями практично не використовуються комутовані телефонні канали. Тут необхідні високошвидкісні і надійні лінії звязку.

У країнах Східної Європи і СНД на користь застосування топології "зірка" діє додатковий чинник - недостатньо розвинена інфраструктура телекомунікацій і повязані з цим труднощі в отриманні банком великого числа каналів звязку.

Автоматизовані банківські - система, що функціонує на базі засобів обчислювальної техніки, які повязані між собою локальною чи глобальною мережею та забезпечує процес збору, введення, передачі, обробки, збереження, поновлення даних для вирішення проблем управління діяльністю банків.

Автоматизована банківська система складається з:

1. Функціональної;

2. Забезпечувальної частини.

Забезпечувальна частина складається з підсистем:

1. Технічного забезпечення - комплекс апаратно-технічних засобів обчислювальної техніки та телекомунікаційного обладнання для збору, обробки та обміну інформацією з зовнішніми та внутрішніми користувачами.

2. Математичного забезпечення - комплекс алгоритмів економіко-математичних методів для обробки даних та автоматизації складання форм бухгалтерської та статистичної звітності.

3. Інформаційного забезпечення - сукупність типових форм первинних документів та форм звітності, систем класифікації та кодування інформації, файлів даних, що складають базу даних і використовуються для автоматизованого вирішення задач банківської діяльності.

4. Організаційно-правового забезпечення - сукупність нормативно-правових актів, інструктивних та методичних матеріалів, що встановлюють технологічне функціонування автоматизованих банківських систем та права і обовязки персоналу, що обслуговує автоматизовану банківську систему.

5. Лінгвістичного забезпечення - складається із засобів ведення діалогу системи з людиною та сукупності мовних засобів програмування, опису даних, запитів ті пошуку інформації в базі даних.

Діяльністю сучасних банківських установ можна виділити компоненти, які у випадку автоматизації можуть стати елементами та складовими частинами автоматизованої банківської системи.

Фронт-офіси - компоненти системи, які призначені для введення первинної інформації, автоматизації праці банків, працівників на робочих місцях та безпосередньої взаємодії з клієнтами чи контрагентами в банку.

Бек-офіси - компоненти, які призначені для синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку документів, операцій чи угод отриманих від фронт-офісів. Можна виділити компоненти, що наділені функціями фронт і бек-офісів. Дані компоненти входять до операційного дня банку - сукупність операцій, які банк проводить на протязі встановленого регламентом робочого часу. Операції наділені функціями бек-офісу здійснюються і відображаються у фінансовому обліку. Операційний день банку є центром або ядром в банківській діяльності, бо він встановлює взаємозвязки з фронт та бек-офісами.

відкриття, закриття та ведення аналітичних, особових, розрахункових банківських рахунків згідно з вимогами стандарту

створення та ведення масивів нормативно-довідкового забезпечення

ведення та бухгалтерське проведення платіжних документів і банківських операцій. Обробка поточних розрахунків, особових аналітичних та балансових рахунків з метою проведення аналітичного та синтетичного обліку

формування форм бухгалтерської звітності за кожний операційний день.

Структура рахунків аналітичного обліку визначена НБУ, нумерацію рахунків аналітичного обліку розписується банком самостійно у відповідності до встановленого закону. Підсистема операційний день банку має забезпечувати початкове відкриття аналітичних банківських рахунків за вищевказаним алгоритмом.

Делись добром ;)