Автоматизована банківська система у ЗАТ КБ "ПриватБанк"

курсовая работа

1.2 Принципи проектування та функціонування автоматизованих банківських систем

В Україні автоматизація банківських технологій в нових ринкових умовах почала проводитися з початку 1990-х років, коли зявилися перші комерційні банки. Відразу ж на ринку програмного забезпечення для банківської справи засобів зявилося ряд зарубіжних та вітчизняних фірм-розробників, що його заповнили. Розвиток процесу автоматизації обумовив появу різноманітних автоматизованих банківських систем, що пояснюється не тільки великою кількістю фірм-розробників, але і широким спектром функцій, які банки виконують, різноманітністю структур і розмірів банківської справи.

БС, звичайно реалізуються за модульним принципом. Широко використовуються спеціалізовані могутні або універсальні компютери, обєднуючі декілька ЛОМ. У БС застосовується міжмережевий обмін і видалений доступ до ресурсів центрального офісу банку для виконання операцій "електронних платежів". Банківські системи повинні мати засоби адаптації до конкретних умов експлуатації. Для підтримки оперативної роботи банку БС повинна функціонувати в режимі реального часу OLTP (On-lіne Transactіon Processіng).

Перерахуємо основні функції БС (звичайно вони реалізуються у вигляді незалежних модулів єдиної системи):

· Автоматизація всіх щоденних внутрішньобанківських операцій, ведення бухгалтерії і складання зведених звітів.

· Системи комунікацій з філіалами і іногородніми відділеннями.

· Системи автоматизованої взаємодії з клієнтами (так звані системи “банк-клієнт”).

· Аналітичні системи. Аналіз всієї діяльності банку і системи вибору оптимальних в даній ситуації рішень.

· Автоматизація роздрібних операцій - застосування банкоматів і кредитних карток.

· Системи міжбанківських розрахунків.

· Системи автоматизації роботи банку на ринку цінних паперів.

· Інформаційні системи. Можливість миттєвого отримання необхідної інформації, що впливає на фінансову ситуацію.

Делись добром ;)