logo
Bank_oper-yi_Word_4

Тема 2. Формування ресурсів банків

Суть, значення, склад і структура ресурсів комерційних банків. Формування ресурсів комерційних банків: джерела формування власних, позичених та залучених коштів, їх особливості відносно платності, строковості, цільового використання. Структура капіталу банку: власні, позичені та залучені ресурси. Економічні характеристики банківських ресурсів.

Капітал, фонди та резерви банку. Власний капітал банку та його класифікація, значення для діяльності банківської установи, особливості утворення. Основний і додатковий капітал, їх відмінності та складові. Статутний капітал. Акції та паї банку. Істотна участь. Адекватність капіталу.

Пасивні інвестиційні операції та пасивні кредитні операції. Міжбанківське кредитування та рефінансування комерційних банків Національним банком України.

Вклади і депозити. Види вкладів, їх характеристика: депозити до запитання, строкові депозити, ощадні та депозитні сертифікати.

Умовний депозит, як альтернативний вид банківських рахунків.