logo
Методичні вказівки до самостійної роботи

Тема 7. Валютний ринок та валютні системи. Міжнародні валютно-кредитні

УСТАНОВИ ТА ФОРМИ ЇХ СПІВРОБІТНИЦТВА

З УКРАЇНОЮ

Запитання для самоконтролю