logo
БІЗНЕС

Презентація бізнес-плану 10

1. Презентація бізнес-плану — це публічне його пред'явлення (рекомендація) заінтересованим особам. її проводять для:

- ознайомлення фізичних та юридичних осіб із започатковуваним бізнесом;

- демонстрації сутності підприємницької (бізнесової) ідеї, ділових якостей підприємця й менеджерів фірми (підприємства, організації);

- установлення взаємовигідних партнерських зв'язків з кредиторами та інвесторами.

2. У процесі презентації бізнес-плану треба досягти розумного компромісу між інтересами кредитора (спроможність фірми повернути борг, регулярно виплачувати проценти за користування позичкою) та інвестора (прибутковість бізнесового проекту, величина прибутку на вкладений капітал, посилення бізнесових позицій фірми на ринку, ступінь ризику фінансування). Тому бажано окремо представити такі показники бізнес-плану: а) очікувані обсяги продажу в динаміці; б) необхідний обсяг інвестування та напрямки його використання; в) величина прибутковості вкладеного капіталу; г) спроможність повернення позички в обумовлений строк; д) можливі типи ризиків тощо.

3. На презентації бізнес-плану, як правило, найбільшу увагу інвесторів та кредиторів привертають:

- особисті ділові якості підприємця як керівника фірми (підприємства, організації);

- ступінь заінтересованості підприємця в своєму бізнесі й бажання досягти поставленої мети;

- професійна компетентність підприємця в конкретних організаційно-економічних питаннях нового бізнесу;

- кваліфікація, досвід і попередні бізнесові досягнення провідних менеджерів фірми.

4. Процес презентації бізнес-плану охоплює кілька ключових моментів:

- фірма (підприємство, організація) та її продукція або послуги;

- ринок, клієнти та конкуренти; маркетингова стратегія;

необхідні обсяги початкових інвестицій;

команда, яка втілюватиме бізнес-план у життя;

умови повернення кредиторам та інвесторам вкладених коштів. 1. Основними способами підвищення ефективності презентації бізнес-плану

можуть бути:

• попереднє ознайомлення з бізнес-планом учасників презентації;

• оптимальний вибір тривалості й форми проведення презентації, а також методів налагодження контактів з учасниками презентації бізнес-плану;

• акцентування уваги учасників презентації на ключових положеннях і показниках бізнес-плану;

• широке використання художньо оформлених наочних матеріалів (схем, рисунків, таблиць);

• проведення презентації бізнес-плану керівником (підприємцем) особисто.