logo
Дослідження сучасних умов та принципів кредитування підприємства комерційними банками

1.8 Видача і погашення кредиту

Після укладення кредитного договору наступним етапом процедури отримання кредиту є надання кредиту позичальникові. Тому кредитний відділ дає розпорядження операційному відділу про відкриття рахунку для обліку. Видача кредиту проводиться в порядку, передбаченому в кредитному договорі.

Забезпечення кредиту є одним з основних принципів механізму кредитування. У банківській практиці джерела погашення розрізняють на головні і похідні. Головними джерелами є виручка від реалізації продукції, дохід, який поступає позичальнику. Банк здійснює контроль за виконанням позичальником умов кредитною договору, цільовим використанням кредиту, своєчасним і повним погашенням та сплатою відсотків по ньому.

Протягом усього строку дії кредитного договору банк підтримує ділові контакти з позичальником, здійснює перевірки стану збереження заставленого майна.