logo
Вклади та депозити банків як головне джерело банківських ресурсів

РОЗДІЛ ІІ. Облік вкладних операцій в банківській установі