logo
met

Тема іі. Формування ресурсів банку

Склад і структура ресурсів банку, форми мобілізації. Власні ресурси банку, їх функції та економічна структура. Статутний капітал банків різних форм власності. Фонди та загальні резерви. Нерозподілений прибуток як джерело власного капіталу.

Вклади і депозити як головне джерело банківських ресурсів. Депозитні операції банків і принципи їх організації. Депозитна політика банку.

Види депозитів та їх характеристика. Порядок відкриття, використання і закриття поточних та депозитних рахунків суб’єктів господарювання, ідентифікація клієнта, укладання договору банківського рахунку. Рахунки типу “Н” та “П” у національній валюті та режим їх ведення. Особливості ведення карткових рахунків.

Депозити фізичних осіб вітчизняних банків – поточні рахунки громадян та ощадні вклади, їх значення та місце в структурі залучених коштів банку.

Порядок розпорядження вкладами громадян. Гарантування вкладів, оподаткування вкладів. Порядок і механізм використання коштів за рахунками фізичних осіб.

Недепозитні операції банків.

Міжбанківські кредити як джерело залучення ресурсів банку. Структура і характеристика вітчизняного ринку міжбанківських кредитів. Практика здійснення операцій з міжбанківського кредитування.

Емісія банками цінних паперів власного боргу – депозитних сертифікатів, векселів, облігацій. Банки, як емітенти пайових цінних паперів. Управління ресурсами у сполученні з прибутковістю банку і ліквідністю його балансу.

Типова організаційна структура банку. Визначення філії, представництва, територіально відокремленого відділення, принципи їх функціонування.