logo
Аналіз облікової ставки НБУ за період 2014-2015 рр.

2. Аналіз динаміки та тенденції змін облікової ставки НБУ за період 2014-2015 рр

Досліджуваний період в економіці України характеризується значним спадом за затяжними кризовими явищами, що вплинули на всі економічні аспекти. За останні два роки (2014-2015рр.) облікова ставка в Україні зазнала кардинальних змін. Оскільки облікова ставки являється ключовою для всіх інструментів грошово-кредитного регулювання Національного банку України, її зміни викликали паралельні зміни в усіх процентних ставках (таких як міжбанк овернайт, кредит овернайт, депозит овернайт та тендери). А оскільки від облікової ставки безпосередньо залежить пропозиція грошей, то зміну пропозиції грошей можна розглядати паралельно зі зміною цієї ставки.

На графіку 1, можемо спостерігати динаміку процентних ставок НБУ станом на 02.11.2015. Як бачимо, з початку 2014 року облікова ставка НБУ постійно зростала, і паралельно з нею інші процентні ставки: майже в однаковій мірі змінювалися кредити та депозити овернайт, визначаючи коридор ставок; у тій же тенденції коливалася ставка міжбанк овернайт, то перевищуючи, то відстаючи від облікової.

Графік 1

Динаміки процентних ставок НБУ, % річних

(станом на 02.11.2015)

Проаналізувавши статистичні дані Національного банку України, розглянемо таблицю 1. За досліджуваний період облікова ставка офіційно змінювалась 7 разів. При цьому середньозважена ставка за всіма інструментами, що відображає більш реальну картину, має зовсім іншу динаміку, як це видно з таблиці. Якщо середньозважена ставка набагато більша від облікової, то у наступному періоді передбачається підвищення офіційної облікової ставки. Наприклад, на початку 2014 року облікова ставка НБУ складала 6,5%, а середньозважена 15,6%. Це призвело до того, що у квітні НБУ підвищив облікову ставку до 9,5%, але й у квітні середньозважена ставка перевищувала офіційну - 18,6%, що призвело до підвищення облікової до 12,5% у липні. Як бачимо з таблиці, цей процес продовжувався аж до серпня 2015 року. З серпня облікова ставка має тенденцію до спадання і наразі складає 22% (з невеликою різницею з середньозваженою ставкою - 27,4%)

Таблиця 1

Процентні ставки рефінансування в річному обчисленні, % (станом на 02.11.2015) за період 2014-2015 рр.

Період

Облікова ставка НБУ, %

Середньозважена ставка за всіма інструментами, %

2014 (січень-квітень)

6.5

15.6

Квітень (з 15.04)

9.5

18.6

Липень (з 17.07)

12.5

18.4

Листопад (з 13.11)

14.0

17.8

Грудень

14.0

18.0

2015

Січень

14.0

18.7

Лютий (з 06.02)

19.5

21.9

Березень (з 04.03)

30.0

30.4

Квітень

30.0

32.2

Травень

30.0

32.6

Червень

30.0

32.0

Липень

30.0

33.0

Серпень (з 25.08)

27.0

32.0

Вересень (з 25.09)

22.0

27.4

обліковий ставка банк рефінансування