logo
Аналіз облікової ставки НБУ за період 2014-2015 рр.

3. Висновки щодо динаміки змін облікової ставки НБУ (2014-2015рр.)

Усі офіційні зміни облікової ставки НБУ занесемо в таблицю 2.

Таблиця 2

Зміни облікової ставки НБУ (у річних, %) за період 2014-2015 рр.

Період

Ставка

Зміна по відношенню до попереднього періоду

з 01.01.2014 по 14.04.2014

6,50%

-0.50

з 15.04.2014 по 16.07.2014

9,50%

+3.00

з 17.07.2014 по 12.11.2014

12,50%

+3.00

з 13.11.2014 по 05.02.2015

14,00%

+1.50

з 06.02.2015 по 03.03.2015

19,50%

+5.50

з 04.03.2015 по 27.08.2015

30,00%

+10.50

з 28.08.2015 по 24.09.2015

27,00%

-3.00

з 25.09.2015 по 29.10.2015

22,00%

-5.00

з 30.10.2015

22,00%

0

Оскільки регулювання облікової ставки є найважливішим інструментом монетарної політики, то у якості висновку проаналізуємо політику НБУ за 2014-2015 рр.

Основним інструментом протидії прискоренню темпів інфляції використовувалося підвищення процентних ставок. Облікову ставку було поетапно збільшено з 6,5% до 30,0%, а потім зменшено до 22,0%. Зазнали суттєвого зростання ставки за активними та пасивними операціями Національного банку. Однак, попри підвищення процентних ставок за активними операціями, реальні ставки спочатку в банківській системі, а потім і Національного банку у другій половині періоду почали набувати відємних значень. Ставки за кредитами та депозитами банків практично не реагували на зміну ставок Національного банку: починаючи з другого півріччя 2014 року підвищення облікової ставки супроводжувалось зниженням ставок за кредитами та депозитами у банківській системі. Ставка овернайт міжбанківського ринку наприкінці року значно перевищила ставку Національного банку за кредитами овернайт і більше реагувала на динаміку валютного курсу тіньового ринку. Це свідчить про неефективність здійснення процентної політики з точки зору забезпечення стійкої курсової динаміки і контрольованої інфляції в умовах гнучкого курсу.

З огляду на сучасну ситуацію та на основі економічних змін останніх років НБУ приймає наступні принципи монетарної політики на кінець 2015 - поч. 2016 рр.

Базовою ставкою, за якою переважно визначатиметься вартість ресурсів за основними операціями з рефінансування, розглядатиметься облікова ставка. Водночас вартість розміщення ресурсів за такими операціями може відрізнятися від облікової ставки в разі різкої зміни ситуації на грошово-кредитному ринку. Для посилення дієвості процентних важелів впливу також використовуватиметься коридор ставок за щоденними механізмами постійної дії, нижньою межею якого буде ставка за депозитними сертифікатами овернайт, а верхньою - ставка за кредитом рефінансування овернайт. За умови зниження темпів інфляції здійснюватиметься регулювання облікової ставки в напрямку її зниження, що сприятиме полегшенню доступу субєктів господарювання до можливості отримання кредитних ресурсів; визначення кількісних та якісних параметрів монетарних операцій, що може відбуватися шляхом обмеження обсягів регулярних операцій, регулювання переліку прийнятної застави, установлення додаткових вимог до банків, що матимуть намір підтримувати ліквідність через інструменти рефінансування, проведення позачергових тендерів тощо.