Акціонерні банки в Росії в XVIII-XIX століттях

реферат

Перші банки Росії

Перша спроба створення в Росії установи подібного банку була зроблена в 1665 р. у Пскові ще до формування банківської системи в Англії. Це було зумовлене гострою потребою російських купців у дешевому кредиті у звязку зі зростанням обсягів зовнішньої торгівлі і посиленням конкуренції з іноземними купцями. Спроба Псковського воєводи А.Л. Ордин-Нащокіна використовувати міську управу в якості своєрідного банку негайно була припинена центральним урядом, розцінили такі дії як прагнення Пскова "жити за своїм статутом". Воєводу А.Л. Ордин-Нащокіна відкликали з Пскова, а новий воєвода ліквідував всі його нововведення. Банки як особливі інститути почали створюватися в Росії лише через 100 років.

13 травня 1754 указом імператриці засновуються Державні Позикові Банки для дворянства (Дворянські Банки) в Москві і Санкт-Петербурзі при Сенаті і Сенатській конторі. Цим же указом засновується Купецький банк у Санкт-Петербурзі за Комерц - Колегії.

Дворянський банк мав основним капіталом 750 000 рублів і мав свої контори в Москві та Петербурзі, видаючи позики, з 6% річних, строком на рік, під заставу:

1) золота, срібла, алмазних речей і перлів - у розмірі 1/3 вартості;

2) нерухомих маєтків, сіл і сіл з людьми і з усіма угіддями, вважаючи по 50 рублів на 50 душ.

Крім кредиту під названі застави, допускався і особистий кредит за порукою "знатних, заможних і надійних людей". Відстрочення позик не повинні були перевищувати більше 3 років, після чого не викуплене маєток підлягало продажу з торгів. Основний капітал Дворянських банків спочатку складала 740 тис. руб. У царювання Катерини II основний капітал був збільшений до 6 млн. руб.

Банк для поправлення при Санкт-Петербурзькому порту комерційних - цілей і купецтва мав капіталом 500 000 рублів золотом, і видавав позики з 6% річних російським купцям, які торгували при Санкт-петербурзькому Порті, під заставу товарів строком на 1 - 6 місяців. Роком пізніше терміни позик були збільшені до 1 року, а в 1764 р. дозволялося видавати купцям позики без застави товару - за порукою магістратів і ратуші.

Діяльність перших кредитних установ, як дворянських, так і купецьких, була малоуспішними. Вони не виправдовували очікувань російського уряду. Казенні капітали, видані банком для обороту, були роздані в порівняно деякі руки, в яких гроші і продовжували залишатися. Поміщики не лише не повертали у строк позичок, але здебільшого не платили і відсотків. Підписана законом продаж прострочений них застав на ділі не застосовувалася; правильного бухгалтерського обліку не було; звіти, поставши неушкодженої Імператриці, були досить приблизні, в різний час були встановлені зловживання.

Плідна діяльність цих банків видно з того, що їх основний капітал за царювання Катерини II досяг 6 млн. рублів. Але, незважаючи на важливе значення існування цих банків і на ту їх роль, яку вони повинні були грати, при відсутності правильного ведення книг і без строго встановлених почав діяльності, справи банків стали падати.

У підсумку, Санкт-Петербурзький і Московський дворянські банки були закриті в 1785 р. Їх справи були передані знову заснованому Державний позиковий банк. Купецький банк закритий в 1782 р

У 1796 р. був заснований "Державний Позиковий Банк", який займався видачею позик землевласникам з дворян для поліпшення їх господарства. Він видавав позику під маєтки, будинки і фабрики строком на 20 років під 8% річних дворянам і на 22 роки під 7% містам. Капіталом банку стали всі готівкові суми, що знаходяться в закритих Дворянських банках, однак, оборотних його коштів було недостатньо для задоволення всієї потреби в земельному кредиті. Позиковий банк був ліквідований в 1860 р.

При Єлизаветі Петрівні виникали і інші кредитні установи, як, наприклад, "Мідний банк", "Банківські контори вексельного виробництва" між містами, які займалися видачею позик купцям і фабрикантам мідною монетою під забезпечення перекладних векселів. При поверненні судно отримувачів зобовязаний був повернути позики сріблом.

Стараннями графа І.І. Шувалова в 1760 р. був заснований "Банк Артилерійського Інженерного Корпусу". Однак все засновані кредитні організації не змогли надати значного впливу на розвиток кредиту в ту епоху.

Подальший розвиток банківської справи продовжується при Катерині II. У 1769 р. були створені асигнаційні банки, які займалися головним чином введенням в обіг паперових грошей. Незважаючи на контроль, сконцентрований у руках губернаторів і городничих, діяльність усіх цих контор виявилася неуспішною, і вони поступово стали закриватися. У 1786 р. Асигнаційні банки були перейменовані в один "Державний Асигнаційний Банк". Після викупу урядом усіх асигнацій і заміною їх в 1843 р. Державними кредитними квитками цей він сам по собі припинив своє існування.

Пізніше велику роль у веденні кредитно-грошових операцій між Петербургом, Москвою і губернськими містами зіграли Соляна контора, "збереженим скарбниці" при Петербурзькому і Московському виховних будинках, "накази громадського піклування", Санкт-Петербурзька і Московська банківські контори вексельного виробництва для звернення мідних грошей.

Найстаріший міський банк - Вологодський міський громадський банк - було відкрито 29 травня 1788 р, як прояв громадської ініціативи в банківській справі. Його початковий (статутний) капітал склали добровільні внески вкладників: купців (по 50 коп. з 1000 рублів капіталу.), Цехових і міщан (по 10 коп. з душі.).

Цей банк став не тільки першим міським банком в Росії, але і єдиним до 1809 року. Він став прообразом міських громадських банків, які з часом виникли в повітових містах: Слобідському Вятської губернії (1809 р.), Остаткові Тверській губернії (1818 р), Яренского і Великому Устюге (1846 р.), Устьсисольському (1864 р.), Череповці (1866 р.), Грязовець (1886 р.). Діяльність цих банків носила місцевий характер, надавали вони кредити купцям, міщанам і цеховим майстрам, які проживали в даному місті.

Делись добром ;)