Акціонерні банки в Росії в XVIII-XIX століттях

реферат

Вступ

Банки представляють собою економічні органи, призначені для обслуговування всіх ринкових відносин. Банки слід розглядати як важливу складову частину бізнесу, ділового світу. Вони акумулюють грошові кошти, надають кредити, проводять грошові розрахунки, емітують в обіг грошові знаки, обслуговують ринки цінних паперів, надають різноманітні економічні послуги.

Коріння російських банків йдуть в епоху Великого Новгорода (12-15 ст.). Вже в той час здійснювалися банківські операції, приймалися грошові внески, видавалися кредити під заставу і т.д. Більш серйозний розвиток банківська справа в Росії отримало в першій половині XVIII століття, коли влада почала всіляко сприяти фінансовому справі і розвитку банків.

У міру розвитку обсягів виробництва та обігу роль банків у зростала всіх країнах. Зявилися вільні грошові ресурси, які акумулювалися і прямували у вигляді позик промисловцям і торговцям. Розвиток товарно-грошового обігу в усіх галузях господарства зумовлювало капіталу розширення банківського. До первісної функції банків - торгівлі грошима додавалася нова функція - управління капіталом, що приносить відсотки. Банки як збирачі капіталу стали обслуговувати весь процес виробництва і отримали можливість впливати на нього.

З скромних установ по зберіганню грошей, із скромних посередників банки перетворилися на активних учасників збільшення промислового капіталу і стимуляторів виробництва розвитку суспільного.

У своєму розвитку банківська система Росії пройшла кілька етапів. Умовно їх можна розділити на пять:

з середини XVIII ст. до 1860 р. - Період створення і функціонування банків як державних (казенних);

з 1860 по 1917 р. - Період розвитку і вдосконалення банківської системи;

з 1917 по 1930 р. - Формування нової банківської системи;

з 1932 по 1987 р. - Стабільне функціонування соціалістичної банківської системи;

з 1988 р. по теперішній час - формування сучасної ринкової банківської системи.

У даній роботі будуть розглянуті етапи розвитку банківської справи в 18-19 століттях, як найбільш цікавий період становлення.

акціонерний банк росія імператор

Делись добром ;)