logo
ЗМІСТ

Тема 8. Ландшафтна архітектура XVII-XIX в.В. В

РОСІЇ.

111. XVIII століття відзначене в Росії розквітом наришкінського ..............., який поєднував багаті традиції узорічча і радісного багатоцвіття з фантастичними пластичними формами.

112. Декоративні або розважальні «червоні» сади при царських палацах в .................. .., ..................... .. і ................... з'явилися в XVII столітті.

113. На терасах верхніх поверхів палацових будівель над кам'яними склепіннями нижніх приміщень перебували «............... ..» або «................» Сади.

114. Ландшафтна композиція Коломенського палацу формувалася навколо храму ........................., Який вважають храмом-пам'ятником об'єднання Русі.

115. Сади Ізмайлова виникли:

А. На початку XVII століття.

Б. У середині XVII століття.

В. Наприкінці XVII століття.

Г. На початку XVIII століття.

116. Важливою частиною садів Ізмайлова був ..................

117. В архітектуру і садово-паркове мистецтво в XVII столітті значний внесок внесла російська ...................

118. Коломенське і Ізмайлово представляли собою самобутнє російське явище - садибну ........................

119. В XVI-XVII століттях в монастирях Русі перебували .................., ......................... і ...................... сади.

120. Безпосереднім провідником ідей «регулярності» в архітектурі і ландшафтній архітектурі був ................... та запрошені з Європи архітектори і садівники.

121. Найбільш інтенсивний розвиток ідей «регулярності» отримали:

А. В Москві.

Б. В Петербурзі.

В. В Новгороді.

Г. У Пскові.

122. З особливою широтою і різноманітністю російська ландшафтна архітектура XVIII і початку XIX ст. проявила себе в ........................ резиденціях царів і вищої знаті

123. Періодизація та шляхи розвитку стилістичних напрямків російського паркобудівництва XVII-XIX ст. добре простежуються на приміських паркових ансамблях ........................ ..

124. Романтичному напряму російського класицизму належать ансамблі:

А. Царського села.

Б. Стрельни.

В. Гатчини.

Г. Петергофа.

125. Загальною рисою приміських паркових ансамблів Стрельни, Оранієнбаума, Петергофа є наявність ................ каналів.

126. ..................... палац прорізаний трьома наскрізними арками уздовж своєї головної осі, за якими знаходиться висока тераса, звідки відкривається прекрасний вид на сад з його каналами і на .................. .. затоку.

127. ..................... був першим з ансамблів приміських парків, де з'явилися значні фрагменти, виконані в романтичному дусі.

128. Вкажіть послідовність будівництва ландшафтних архітектур Петергофа:

А. колоністських парк.

Б. Невелика будівля, де ПётрI зупинявся на шляху з Кронштадта до Петербурга.

В. Англійський парк з палацом.

Г. Парк Олександрія та Олександрійський парк.

129. Унікальна, що не мають рівних у світі, система ......................... складає заслужену славу і душу Петергофа. Фонтанів.

130. Короткому, але яскравому періоду світанку бароко в російській ландшафтної архітектурі прийшла на зміну епоха ........................

131. «Енциклопедією російського саду» в період розквіту російської культури було ..............................

132. Два основних парка- ........................ і .................. представляють єдине ціле Царського села.

133. Парки ............... .. і ...................... побудовані за канонами класичних пейзажних парків з мальовничими обрисами озерних і річкових берегів. з звивистими доріжками від одного мальовничого місця до іншого, створюючи при цьому безперервну зміну пейзажів.

134. Парк .................. .. з похмурим палацом, з щільною високою зеленню парку, розкривається деколи, щоб показати грунтовні монументальні паркові споруди, залишає відчуття деякої таємничості і містики.

135. Парк ...................... наповнений світлом, різноманітністю паркових просторів; він і радісний, і філософськи романтичний.

136. Провідним типом саду в Росії в другій половині XVIII- першій половині XIX с. стали ........................ сади.

137. До числа кращих московських садиб належала ............. .......... і .................. .....................

138. Російські садибні сади відрізняє їх ..................... .., форми садів наближаються до ......................

139. С садами російського класицизму тісно пов'язане ім'я архітектора, садівника, поета, людини широкого кругозору ...................