logo
Роль кредиту в розвитку економіки України

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ КОНЦЕПЦІЇ ТА СУТНІСТЬ КРЕДИТУ