logo
Організація страхування майна фізичних осіб

РОЗДІЛ 3. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ

Розвиток страхового ринку і використання його в інтересах сталого розвитку національної економіки в умовах її інтеграції у світове економічне господарство та посилення процесів глобалізації є важливим компонентом національної безпеки. Сьогодні світова практика не виробила більш економічного, раціонального і доступного механізму захисту інтересів суспільства, ніж страхування [4].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Важливий внесок для розуміння особливостей функціонування страхового ринку України внесли вітчизняні вчені: Александрова М.М., Базилевич В.Д., Внукова Н.М., Горбач Л.М., Заруба О.Д., Осадець С.С., Терещенко О.О. та інші. Проблеми функціонування та розвитку страхового ринку висвітлено і в закордонних наукових працях наступних вчених: Брігхем Є.Ф., Гінзбург А.І., Зайцева М.А., Ковальова В.В., Рейтман Л., Сухова В.А., Федорова Т.А., Хемптон Д.Д., Шахова А.К., Юлдашева Р.Т.

Метою дослідження є висвітлення особливостей теоретичних і практичних засад формування та розвитку страхового ринку України, забезпечення стабільності роботи субєктів ринку у сфері страхування, а також визначення можливих напрямів його покращання.

У дослідженні «Вплив економічної кризи на українські компанії», яке проводили аудиторські компанії «Ernst&Young» та «European Business Association» (Європейська бізнес-асоціація) протягом 30 січня 2008 р. - 13 лютого 2009 р. за участю 107 провідних українських та іноземних компаній, що працюють в Україні, виділяється ряд тенденцій, специфічних для української економіки - бізнес обирає

традиційні шляхи скорочення витрат: 80% респондентів повідомили, що скорочують або вже скоротили адміністративні витрати; 57% респондентів домовляються про кращі умови з орендодавцями і власниками нерухомості; 51% респондентів підвищують ефективність операційної діяльності; 47% - проходять через скорочення кількості персоналу [1].

У 2009 році відмічалися темпи спаду більшості показників страхової діяльності у порівнянні з аналогічним періодом 2008 року, динаміка показників свідчила про такі тенденції:

- на 2,1% зменшилась кількість укладених договорів за виключенням договорів з обовязкового особистого страхування від нещасних випадків на транспорті;

- на 14,9% зменшились обсяги надходжень валових страхових премій, а обсяг чистих страхових премій зменшився на 20,8%;

- на 4,4% зменшились валові страхові виплати / відшкодування, а обсяг

чистих страхових виплат - на 6,2%;

- на 2% знизилися обсяги вихідного перестрахування, в тому числі обсяги премій, сплачених на внутрішньому ринку зменшились на 3%, а на зовнішньому зросли на 6,4%;

- на 7% зменшився обсяг страхових резервів;

- на 0,1% зросли загальні активи, серед них - визначені законодавством для представлення коштів страхових резервів - на 0,9%;

- загальна кількість страхових компаній становила 469, у тому числі СК "life" (життя) - 72 компаній, СК "non-life" (не-життя) - 397 компаній [2].

Сума чистих страхових премій (валові премії за мінусом коштів з внутрішнього перестрахування) становила 12658,0 млн. грн., що складає 62% від валових страхових премій. Обсяги надходжень валових та чистих страхових премій за 12 місяців 2009 року суттєво зменшились у порівнянні з аналогічним періодом 2008 року. Так розмір валових страхових премій за 2009 рік зменшився порівняно з 2008 роком на 14,9%, а чисті страхові премії за аналогічний період зменшилися на 20,8%. Розмір валових страхових виплат за 2009 рік становив 6737,2 млн. грн., у тому числі з видів страхування, інших, ніж страхування життя - 6 674,5 млн. грн. (або 99,1%), зі страхування життя - 62,7 млн. грн. (або 0,9%).

Рівень страхових виплат за результатами 2009 року мав позитивну динаміку зростання: рівень валових виплат склав 33% (за результатами 2008 року - 29,4%), рівень чистих виплат - 50,0% (за результатами 2008 року - 41%). Обсяги валових та чистих страхових виплат за 2009 рік дещо зменшилися у порівнянні з аналогічним періодом 2008 року, як це зображено на рис.3.1.

Так обсяг валових страхових виплат за 2009 рік знизився на 4,4% порівняно з аналогічним періодом 2008 року (до 6737,2 млн. грн.), а обсяги чистих страхових виплат зменшились на 6,2% і становили 6056,4 млн. грн.

Рис. 3.1. Структура страхових виплат, млн. грн.

Загальна сума часток страхових виплат, компенсованих перестраховиками, становила 697,9 млн. грн. (за 2008р. - 926,5 млн. грн.), у тому числі компенсовано: перестраховиками-нерезидентами - 287,1 млн. грн. (за 2008р. - 421,9 млн. грн.), перестраховиками-резидентами - 680,8 млн. грн. (за 2008р. - 504,7 млн. грн.).

У співвідношенні до валових страхових премій частка вихідного перестрахування станом на 31.12.09 становила 43,5% (дивись рис. 3.2).

Рис. 3.2. Частки страхових премій, сплачених на перестрахування у співвідношенні до валових страхових премій, %.

Зважаючи на те, що фінансова криза негативно вплинула на національні фінансові ринки, позитивна динаміка на українському страховому ринку збереглась і на початку 2010 року.

За результатами І півріччя 2010 року основні показники страхової діяльності набрали тенденції якісних змін, щодо скорочення падіння та стабілізації і в порівнянні з І півріччям 2009 року динаміка показників свідчила про такі тенденції:

- на 24,4% збільшилась кількість укладених договорів (крім договорів з обовязкового страхування від нещасних випадків на транспорті), при цьому кількість договорів, укладених з фізичними особами, зросла на 28,1%.

- кількість договорів з обовязкового особистого страхування від нещасних випадків на транспорті у І півріччі 2010 року збільшилась на 1,2% і становила 271 046 361одиниць;

- на 21,1% збільшилися обсяги вихідного перестрахування, в тому числі обсяги премій, сплачених на внутрішньому ринку, збільшились на 26,5%, а на зовнішньому - зменшились на 9,9%.

По особистому страхуванню було зібрано 390 млн. грн., що на 4,8% більше, ніж за І квартал 2009 року, по майновому страхуванню - 3,489 млрд. грн. (на 1% більше), по страхуванню відповідальності - 100 млн. грн. (на 8,3% менше), недержавному обовязковому страхуванню - 560 млн. грн. (на 4,5% більше). Валові страхові платежі станом за 3 місяці 2010 року склали 4,72 млрд. грн., що на 4 млн. грн. або на 0,4% більше ніж за аналогічний період минулого року, а чисті страхові платежі - 2,75 млрд. грн., що на 400 млн.грн. або на 12,7% менше ніж за аналогічний період минулого року. Рівень валових виплат у І кварталі 2010 року збільшився до 41%, а чистих - до 50%.