logo
Організація страхування майна фізичних осіб

2.1 Характеристика СК «Провідна»

Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "ПРОВІДНА" працює на страховому ринку України з 1995 року.

Місія ПРОВІДНОЇ:

ПРОВІДНА покликана зберігати і піклуватися про добробут кожного жителя України, пропонуючи доступні, необхідні і якісні страхові продукти.

До 2006 року ПРОВІДНА спеціалізувалася на страхуванні корпоративних клієнтів. У стратегії розвитку компанії до 2012 року одним з пріоритетних напрямів визначено страхування фізичних осіб. Незважаючи на ситуацію, в якій виявилася економіка України в 2008 році, ПРОВІДНА продовжує динамічно розвиватися і дотримуватися стратегії, яка була прийнята на період з 2006 по 2012 роки.

Компанія представлена розгалуженою регіональною мережею по усій Україні, яка включає більше 430 офісів, 25 центрів врегулювання збитків, 25 центрів медичного ассистанса по усій Україні, власний контакт-центр. Агентська мережа компанії налічує більше 4600 страхових агентів.

ПРОВІДНА пропонує більше 70 страхових продуктів по обовязкових і добровільних видах страхування для фізичних осіб, представників малого і середнього бізнесу, підприємств різних галузей економіки, корпорацій, холдингів і фінансових груп.

Компанія вивчає переваги споживачів, проводить регулярні дослідження економічної і соціально-демографічної ситуації регіонів для надання доступних страхових продуктів за вигідною ціною для жителів кожного регіону, аналізує ринки нерухомості, транспорту, туризму, авторинок, розвиток малого і середнього бізнесу з метою створення страхових продуктів відповідно до потреб кожної галузі.

Головний пріоритет ПРОВІДНОЇ - якість обслуговування клієнтів. У компанії розроблені і введені стандарти обслуговування клієнтів. З метою удосконалення рівня сервісу з урахуванням потреб клієнтів щомісячно проводиться моніторинг дотримання стандартів співробітниками при продажі страхових послуг і врегулюванні страхових подій. [17]

Рис.2.1. Страховий портфель СК "Провідна" в 1 кварталі 2010 року.

ПРОВІДНА є членом багатьох професійних і галузевих обєднань :

Ліги страхових організацій України, Моторного (транспортного) страхового бюро України, Українського національного комітету Міжнародної торговельної палати, Американської торговельної палати, Українського Союзу промисловців і підприємців, Ядерного страхового пулу, Національного Клубу Страхової Виплати.

Уперше в 2008 році ПРОВІДНА почала проводити розіграші автомобілів і інших цінних призів в акції "Автомобіль від ПРОВІДНОЇ". За час проведення акції вручено шість автомобілів і 33 цінні призи жителям різних областей України.

Основні фінансові показники за станом на 01.01.2010: страхові виплати - 71,2 млн. грн.; страхові платежі - 113,2 млн. грн.; страхові резерви - 287,2 млн. грн.; статутний фонд - 238,6 млн. грн. [27]

Класифікація за обєктами страхування передбачає виокремлення трьох галузей:

- особистого страхування (обєкти - життя, здоровя і працездатність страхувальників або застрахованих);

- майнового страхування (обєкти - майно в різних його видах: рухомі і нерухомі матеріальні цінності, грошові кошти, доходи);

- страхування відповідальності (обєкт - відповідальність за шкоду,заподіяну страхувальником житло, здоровю, майну третьої особи).

Ця класифікація довгий час була основною в теорії і практиці вітчизняного страхування. Не втратила вона свого значення і тепер, хоча застосовується, здебільшого, у теоретичному аспекті. Обєкт страхування є вирішальним фактором, від якого залежить характер договору страхування і його основні умови: страхова сума, перелік страхових випадків (обсяг страхової відповідальності), страхова премія, франшиза, термін дії договору, винятки, обмеження і т. ін.

Класифікація за юридичними ознаками, як і за економічними, передбачає кілька підходів. Насамперед це - виокремлення певних класів страхування згідно з міжнародними нормами. Так, згідно з директивами ЄС, з 1 січня 1978 року країни-члени цієї організації використовують класифікацію, яка встановлює 7 класів довгострокового страхування (життя і пенсій) і 18 класів загального страхування.

Довгострокове страхування (страхування життя і пенсій) Клас І. Страхування життя і ренти. , Клас П. Страхування до шлюбу і народження дитини. Клас III. Звязане довгострокове страхування життя. Клас IV. Безперервне страхування здоровя. Клас V. Тонтіни. Клас VI. Страхування виплати капіталу. Клас VII. Страхування пенсій. [27]

Починаючи з 1996 року приблизно такий самий підхід до виокремлення класів (вони названі "видами") страхування при видачі страховикам ліцензій практикує державний наглядовий орган у галузі страхування (до 2000 р. - Комітет .у справах нагляду за страховою діяльністю України, а далі - Департамент фінансових установ та ринків Міністерства фінансів України). Хоча слід зазначити, що окремої класифікації з поділом страхування на "життя" і "не-життя" у нас немає. Перелік видів страхування, на які видаються ліцензії, визначено в статті 6 закону України "Про страхування". Тобто йдеться про класифікацію страхування з офіційного погляду, згідно з вимогами внутрішнього законодавства України. Ця класифікація передбачає такі види страхування:

Страхування життя.

Страхування від нещасних випадків.

Медичне страхування (безперервне страхування здоровя).

4. Страхування здоровя на випадок хвороби.

Страхування залізничного транспорту.

Страхування наземного транспорту (крім залізничного).

Страхування повітряного транспорту.

8.Страхування водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту).

9.Страхування вантажів та багажу (вантажобагажу).

Страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ.

Страхування майна (іншого, ніж. передбачено пунктами 5-9).

12.Страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту(включаючи відповідальність перевізника).

13.Страхування відповідальності власників повітряного транспорту (включаючи відповідальність перевізника).

14.Страхування відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника).

15.Страхування відповідальності перед третіми особами (іншої, ніж передбачена пунктами 12-14).

16.Страхування кредитів (у тому числі відповідальності позичальника за непогашення кредиту).

Страхування інвестицій.

Страхування фінансових ризиків.

Страхування судових витрат.

Страхування виданих гарантій (порук) та прийнятих гарантій.

Страхування медичних витрат.

Інші види добровільного страхування.

Безперечна перевага такої класифікації полягає в тому, що вона значною мірою наближена до загальноєвропейських стандартів. Це сприяє взаєморозумінню між вітчизняними та іноземними страховими компаніями, що з огляду на інтернаціональний характер страхового бізнесу є дуже позитивним.

Всі страхові програми ПРОВІДНОЇ обєднує унікальна структура організації медичного забезпечення через систему довірених лікарів, які працюють практично у всіх регіонах України. Кожна застрахована особа на свій розсуд може обрати медичний заклад і лікаря.

Компанія має власну договірну мережу із понад 2000 медичних та аптечних закладів, із них близько 1200 - в регіонах України, що забезпечує обслуговування застрахованих і кваліфіковану медичну цілодобову диспетчерську службу по всій країні.

На початку 2009 року ПРОВІДНА розширила штат співробітників медичного асистансу у звязку зі збільшенням кількості клієнтів із медичного страхування (ДМС). В середньому, щотижнево, кількість застрахованих у ПРОВІДНІЙ з ДМС збільшується на 500 осіб.

У 2007 році ПРОВІДНА визнана лідером класу «Медичне страхування» Національного Клубу Страхової Виплати, організованою редакцією журналу «Страхова справа» і Страхового рейтингу «Insurance TOP».

У 2008 році ПРОВІДНА посіла 1-е місце за сумою залучених страхових платежів і за сумою страхових виплат у рейтингу «ТОП-50 на ринку медичного страхування в 2008 році», складеному журналом «Insurance TOP».

ПРОВІДНА посіла 1-е місце у страховому рейтингу «ТОП-50 на ринку медичного страхування, І півріччя 2010», складеному журналом «Insurance TOP», за сумою залучених страхових платежів та за сумою страхових виплат.