logo
Операції банків с банківськими металами

1.3 Економічні нормативи, які регулюють виконання операції з банківськими металами

Для забезпечення стабільної діяльності банків та своєчасного виконання ними зобовязань перед вкладниками, а також запобігання неправильному розподілу ресурсів і втраті капіталу через ризики, що притаманні банківській діяльності, були введені економічні нормативи.

Нормативи, що регулюють операції з банківськими металами зазначені в Інструкції № 368 „Про порядок регулювання діяльності банків в Україні”.

Норматив адекватності регулятивного капіталу/платоспроможності (Н2) відображає здатність банку своєчасно і в повному обсязі розрахуватися за своїми зобовязаннями, що випливають із торговельних, кредитних або інших операцій грошового характеру. Чим вище значення показника адекватності регулятивного капіталу, тим більша частка ризику, що її приймають на себе власники банку; і навпаки: чим нижче значення показника, тим більша частка ризику, що її приймають на себе кредитори/вкладники банку.

Норматив адекватності регулятивного капіталу/платоспроможності визначається як співвідношення регулятивного капіталу до сумарних активів і певних позабалансових інструментів, зменшених на суму створених відповідних резервів за активними операціями та на суму забезпечення кредиту (вкладень у боргові цінні папери) безумовним зобовязанням або грошовим покриттям у вигляді застави майнових прав і зважених за ступенем кредитного ризику (банківські метали відносяться до І групи із ступенем ризику 0 відсотків

Під час розрахунку показника адекватності регулятивного капіталу до сумарних активів і певних позабалансових інструментів, зважених за ступенем кредитного ризику, додається сукупна сума відкритої валютної позиції банку за всіма іноземними валютами та банківськими металами.

Сукупна сума відкритої валютної позиції банку за всіма іноземними валютами та банківськими металами розраховується на звітну дату в гривневому еквіваленті в такій послідовності:

– визначається відкрита валютна позиція банку (довга або коротка) за кожною іноземною валютою та банківським металом;

– визначаються окремо сума довгих валютних позицій банку в усіх іноземних валютах та сума коротких валютних позицій банку в усіх іноземних валютах;

– визначається сума відкритої валютної позиції в усіх банківських металах;

– визначається більша сума довгих або коротких відкритих валютних позицій банку в усіх іноземних валютах;

– до більшої суми (довгої або короткої) відкритої валютної позиції банку в усіх іноземних валютах додається сума відкритої валютної позиції банку в усіх банківських металах (без урахування знаку). Отримане значення є сукупною сумою відкритої валютної позиції банку за всіма іноземними валютами та банківськими металами.

Нормативне значення нормативу Н2 діючих банків має бути не меншим ніж 8 відсотків, починаючи з 01.03.2004 - не меншим ніж 10 відсотків.

Для банків, що розпочинають операційну діяльність, цей норматив має становити:

протягом перших 12 місяців діяльності (з дня отримання ліцензії) - не менше 15 відсотків;

протягом наступних 12 місяців - не менше 12 відсотків;

надалі - не менше 10 відсотків. {Пункт глави 1 розділу IV в редакції Постанови Національного банку N 240 ( z0510-03 ) від 04.06.2003 }.

Норматив (коефіцієнт) співвідношення регулятивного капіталу до сукупних активів (далі - норматив Н3) відображає розмір регулятивного капіталу, необхідний для здійснення банком активних операцій.

Норматив Н3 установлює мінімальний коефіцієнт співвідношення регулятивного капіталу до сукупних активів. До сукупних активів банку під час розрахунку нормативу Н3 уключаються банківські метали.

Нормативне значення нормативу Н3 має бути не менше ніж 9 відсотків. [10]

Норматив поточної ліквідності (Н5) визначається як співвідношення активів з кінцевим строком погашення до 31 дня (уключно) до зобовязань банку з кінцевим строком погашення до 31 дня (уключно).

Цей норматив установлює мінімально необхідний обсяг активів банку для забезпечення виконання поточного обсягу зобовязань протягом одного календарного місяця.

Норматив поточної ліквідності розраховується з урахуванням сальдо розміщених і залучених коштів:

за кореспондентськими рахунками, що відкриті в інших банках, і за кореспондентськими рахунками інших банків;

за міжбанківськими кредитами/депозитами, що розміщені в інших банках та отримані від інших банків.

До активів банку з кінцевим строком погашення до 31 дня (уключно) під час розрахунку нормативу поточної ліквідності включаються банківські метали та інші кошти.

Нормативне значення нормативу Н5 має бути не менше ніж 40 відсотків.

Норматив короткострокової ліквідності (Н6) визначається як співвідношення ліквідних активів до зобовязань з кінцевим строком погашення до одного року.

Цей норматив установлює мінімально необхідний обсяг активів для забезпечення виконання своїх зобовязань протягом одного року.

Норматив короткострокової ліквідності розраховується з урахуванням сальдо розміщених і залучених коштів:

за кореспондентськими рахунками, що відкриті в інших банках, і за кореспондентськими рахунками інших банків;

за міжбанківськими кредитами/депозитами, що розміщені в інших банках та отримані від інших банків.

До ліквідних активів банку з кінцевим строком погашення до одного року під час розрахунку нормативу короткострокової ліквідності включаються банківські метали.

Нормативне значення нормативу Н6 має бути не менше ніж 60 відсотків. [11]

Ліміт загальної відкритої валютної позиції банку (Л13) визначається як співвідношення загальної величини відкритої валютної позиції банку за всіма іноземними валютами та банківськими металами в гривневому еквіваленті до регулятивного капіталу банку.

Ліміт загальної довгої відкритої валютної позиції банку (Л13-1) визначається як співвідношення величини перевищення обсягу вимог за купленою іноземною валютою та банківськими металами над обсягом зобовязань у гривневому еквіваленті до регулятивного капіталу банку.

Ліміт загальної короткої відкритої валютної позиції банку (Л13-2) визначається як співвідношення величини перевищення обсягу зобовязань за проданою іноземною валютою та банківськими металами над обсягом вимог у гривневому еквіваленті до регулятивного капіталу банку.

Ліміт загальної відкритої (довгої/короткої) валютної позиції банку (Л13) має бути не більше ніж 30 відсотків:

- ліміт загальної довгої відкритої валютної позиції банку (Л13-1) - не більше 20%;

- ліміт загальної короткої відкритої валютної позиції банку (Л13-2) - не більше 10%. [8]

2. ПРОЦЕСС ВИКОНАННЯ ОПЕРАЦІЇ З БАНКІВСЬКИМИ МЕТАЛАМИ НА ПРИКЛАДІ ЗАТ „VAB БАНК”

2.1 Класифікація операцій з банківські метали

VAB Банк надає можливість проведення операцій з банківськими металами, як в злитках, так і без фізичного постачання. VAB постійно має в наявності злитки провідних західних виробників різних номіналів.

Банк пропонує:

· злитки банківських металів (золото, срібло, платину, паладій) для інвестицій, виготовлення ювелірних виробів, злитки і монети для подарунків;

· операції з банківськими металами без фізичного постачання (продаж, купівля, розміщення на депозитні рахунки);

· відкриття і обслуговування металевих рахунків - поточних і депозитних;

· надання кредитів в національній і іноземній валюті під заставу банківського металу на депозитному рахунку клієнта;

Розглянемо детальніше вище зазначені операції:

1) Купівля/продаж банківських металів у злитках і монетах.

· мірні злитки банківського золота, срібла, платини і паладію;

· номінали злитків золота: 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 250, 500 і 1000 грам проби 999,9; номінали злитків срібла: 50, 100, 250, 500 і 1000 грам проби 999,0;

· золоті, срібні і платинові монети виробництва монетних дворів Великобританії, Канади, Австралії, Нової Зеландії у т.ч. в подарункових упаковках для подарунків та інвестицій.

Умови виконання цих операцій:

· купівля/продаж банківських металів на суму до 50 000 грн. проводиться без надання паспорта і довідки про присвоєння ідентифікаційного коду.

· придбати банківські метали можна у всіх філіях і відділеннях VAB.

Переваги:

· VAB продає злитки і монети провідних світових виробників;

· дизайн і оформлення більшості злитків, що продаються, дозволяє без додаткової упаковки використовувати їх як подарунки;

· банківські метали купуються незалежно від того, де вони раніше купувалися.

2) Купівля/продаж банківських металів без фізичного постачання.

Операції купівлі і продажу банківських металів без фізичного постачання фактично відкривають доступ до світового ринку для інвестицій або спекулятивних операцій. На відміну від операцій купівлі/продажу злитків і монет такі операції проводяться без фізичного руху банківських металів через касу. Курси за такими операціями залежать тільки від поточних світових котирувань дорогоцінних металів і обсягу операції, оскільки при проведенні таких операцій відсутні витрати на виготовлення і ввезення злитків.

Умови виконання операцій:

· банківські метали без фізичного постачання можуть бути внесені на депозитні рахунки так само як і банківські метали в злитках;

· розрахунок по операціях купівлі/продажу банківських металів проводиться у національній валюті;

· покупка у клієнта банківського металу без фізичного постачання відбувається в тому відділенні VAB, в якому знаходиться його рахунок.

Переваги:

· банківські метали без фізичного постачання більш ліквідні у порівнянні із злитками, оскільки не привязані до конюнктури українського ринку;

· метал, куплений без фізичного постачання може бути знятий клієнтом з рахунку у вигляді злитків за умови сплати комісії і наявності необхідних номіналів у відділенні VAB.

Депозит у банківських металах.

а) система вкладів приватним клієнтам:

Традиційно золото - один із найбільш поширених металів і надійний спосіб для зберігання та примноження коштів.

Порядок відкриття депозиту в банківських металах нічим не відрізняється від відкриття аналогічних депозитів у національній або іноземній валюті:

· на депозит у золоті може зараховуватися банківський метал як у злитках, так і без фізичного постачання. Золото у злитках може бути придбане безпосередньо під час відкриття депозиту (без отримання його з каси), також можуть вноситися раніше куплені злитки, але лише через касу Головного банку (м. Київ, вул. Зоологічна, 5). Золото без фізичного постачання купується під час відкриття депозиту (або перераховується з поточного рахунку), курси купівлі-продажу для золота без фізичного постачання розраховуються окремо за кожною операцією, виходячи з поточної ціни на світовому ринку.

· умови депозитного вкладу з фізичним постачанням (у злитках): - строк - 6, 12 і 18 місяців;

- мінімальна сума депозиту - 50 г (1,61 тр. унції);

- метал - золото;

- відсотки за депозитами в золоті нараховуються у золоті, виплачуються у гривнях за обліковим курсом НБУ на день закінчення договору; - можливість поповнення вкладу, мінімальна сума - 20 г;

· умови депозитного вкладу без фізичного постачання

- строк - 3, 6, 12 і 18 місяців;

- мінімальна сума депозиту - 50 г (1,61 тр. унції);

- метал - золото;

- відсотки за депозитами в золоті нараховуються у золоті;

· виплачуються у гривнях за обліковим курсом НБУ на день закінчення договору Переваги: внесення золота на депозит вирішує питання збереження металу і дозволяє убезпечити гроші від знецінення.

Процентні ставки по депозиту в банківських металах:

№ з/п

Вид строкового вкладу

Cтрок вкладу

Мінімальна сума, грам/тр. унцій

Періодичність виплати процентів

Річна процентна ставка

Доходність клієнта з урахуванням складного процента

Мінімальна сума додаткового внеску, грам/тр.унцій

I. Накопичувальні іменні вклади

Строкові

1

З фізичною поставкою (в зливках)

18 міс.*

50/1,61

в к-ці строку

2,75

20/0,64

12 міс.*

в к-ці строку

2,25

6 міс.

в к-ці строку

1,5

*На суму строкового вкладу від 1000 і більше грам процентна ставка збільшується на 0,5 процента річних від стандартної ставки за відповідним строком строкового вкладу.

2

Без фізичної поставки

18 міс.

- /1,61

в к-ці строку

3,5

необмежена

12 міс.

в к-ці строку

3,0

6 міс.

в к-ці строку

2,0

3 міс.

в к-ці строку

1,5

У разі дострокового розірвання договору банківського вкладу процентна ставка - 0,5% річних.

На вимогу

1

"Для виплат"

безстр.

необмежена

щомісячно

0,0 складн.

необмежена

ІІ. Банківські рахунки

Рахунок "До вкладу"

безстр.

необмежена

щомісячно

0,0 складн.

необмежена

б) система вкладів корпоративним клієнтам (депозит „Гарант”):

«Гарант» -- депозит, який передбачає розміщення на депозитний рахунок банківських металів. «Гарант» призначений для мінімізації валютних ризиків. Додатковою перевагою розміщення депозитів у банківських металах є можливість отримання додаткового доходу за рахунок підвищення ціни на банківські метали.

Умови виконання операції:

· строк -- 6 та 12 місяців;

· валюта депозиту -- золото;

· мінімальна сума депозиту -- 100 унцій, максимальна сума вкладу -- необмежена;

· порядок нарахування та виплати відсотків -- у кінці строку;

· розмір відсоткової ставки залежить від виду металу та строку розміщеного вкладу;

· поповнення та дострокове повернення депозиту/частини депозиту -- не передбачено.

Переваги:

· мінімізація валютних ризиків;

· можливість отримання додаткового доходу від росту цін на банківські метали;

· простота та зручність оформлення.

Відсоткові ставки по депозиту в банківських металах «Гарант»

Строк

Валюта

Періодичність виплати процентів

Пропонована Річна процентна ставка

Поповнення

Особливі умови

Переваги

6 місяців

золото

в кінці строку

1,50%

не передбачено

При достроковому вилученні вкладу/частини вкладу -- відсотки не нараховуються

Можливість мінімізувати валютні ризики

срібло

-

платина

-

паладій

-

12 місяців

золото

в кінці строку

2,50%

срібло

-

платина

-

паладій

-

* Мінімальний строк розміщення частини вкладу -- 1 тиждень

2. Управління ризиками та дотримання економічних нормативів, повязаних з виконанням операції банка з банківськими металами.

Українське законодавство і нормативні акти, що регулюють сферу валютного і митного контролю продовжують змінюватись. Положення законів і нормативних актів часто нечіткі, а їх тлумачення залежить від позиції місцевих, регіональних і центральних органів влади, а також інших державних органів. Випадки суперечливих тлумачень законодавства не поодинокі. Керівництво VAB Банку вважає, що його тлумачення положень законодавства, є правильними, і діяльність банку здійснюється у повній відповідальності до законодавства, яке його регулює.

Діяльності банку притаманний ризик, яким управляють за допомогою постійного процесу виявлення, оцінки та контролю ризиків, з урахуванням лімітів ризику та інших засобів контролю. Процес управління ризиками є вирішальним для постійної прибутковості банку, а кожний співробітник банку несе відповідальність за вплив ризиків, повязаних з Йоно службовими обовязками. Банк наражається на кредитний ризик, ризик ліквідності та валютний ризик, а також операційний ризик.

Процес незалежного контролю за ризиками не стосується ризиків ведення діяльності, таких, наприклад, як зміни у середовищі, технологіях або зміни в галузі. Банк контролює такі ризики в процесі стратегічного планування.

Для забезпечення комплексного управління ризиками у банку працює Департамент управління ризиками, у структурі якого функціонують підрозділи з управління кредитними ризиками корпоративного і роздрібного бізнесу, підрозділ з оцінки застав, а також підрозділ з управління ринковими та операційними ризиками.

Так як проведення операцій банку з банківськими металами регулюють нормативи ліквідності и нормативи валютного ризику, то звідси витікають наступні методи:

-- метод управління ризиком ліквідності

Ризик ліквідності - це ризик неспроможності банку виконати свої зобовязання по виплатах при настанні строку їх погашення в ході звичайної господарської діяльності та за непередбачених умов. Строки погашення активів і зобовязань та здатність замінити, за прийнятною ціною, процентні зобовязання при настанні строку їх погашення є важливими чинниками в оцінці ліквідності банку та його ризиків, повязані зі змінами в процентних ставках та обмінних курсах.

З метою уникнення ризику ліквідності банком постійно відслідковуються та аналізуються ті фактори, що впливають на її стан. Серед них особлива увага приділяється:

· поточному стану економіки країни та прогнозу її розвитку на найближчий період;

· поточному стану грошового ринку (міжбанківського ринку кредитних ресурсів);

· фактичному стану та прогнозу грошово-кредитної політики НБУ (у т. ч. у частині доступності для комерційних банків механізму рефінансування НБУ);

· якості кредитно-інвестиційного портфеля банку;

· стану ресурсної бази банку (з точки зору її строковості та диверсифікації);

· рівню довіри населення як до банківської системи України в цілому, так і до банку зокрема;

· репутації банку серед банків-контрагентів, своїх клієнтів та інших субєктів фінансового ринку.

Забезпечення мінімізації ризику ліквідності досягається шляхом:

· дотримання показників ліквідності;

· норматив поточної ліквідності - Н5;

· норматив короткострокової ліквідності - Н6;

· вимоги НБУ щодо дотримання норми обовязкового резервування залучених коштів;

· оптимізації нетто-позиції ліквідності (як в цілому за усіма валютами, так і окремо за основними валютами, у яких банк здійснює операції) шляхом встановлення лімітів на розірвання на підставі ГЕП-звіту;

· дотримання достатнього рівня платіжної позиції банку (як в цілому за усіма валютами, так і окремо за основними валютами, у яких банк здійснює операції);

· диверсифікації активних вкладень (для уникнення концентрації кредитного ризику, який також безпосередньо повязаний з ризиком ліквідності), у т. ч. шляхом встановлення лімітів на проведення активних операцій;

· диверсифікації джерел залучення коштів (для уникнення залежності від вкладників-кредиторів) та загального аналізу ресурсної бази банку;

· здійснення регулярної інвентаризації банківських активів.

-- методи управління валютним ризиком

Банк визначає валютні ризики на основі зовнішніх даних: макроекономічних індикаторів фінансового ринку (валютних курсів, показників волатильності), а також внутрішніх даних про розмір відкритих валютних позицій банку (їх динаміка та структура за валютами) і фактичних курсів валют за окремими транзакціями.

Здійснення оцінки та розміру валютного ризику визначається у такій послідовності:

· розраховується баланс банку в розрізі валют для визначення розміру відкритих валютних позицій з дотриманням лімітів Л13-1, Л13-2;

· проводяться збір та підготовка даних (динаміка валютних курсів) для розрахунку показників волатильності курсів валют;

· здійснюється розрахунок вартості під ризиком (VaR) як окремо за кожною валютою, так і за портфелем в цілому (з урахуванням кореляцій валют між собою);

· застосовується бек-тестування для порівняння фактичних результатів з оцінками і припущеннями. [14]

Виконання VAB Банком обовязкових економічних нормативів діяльності, встановлених НБУ (витяг з Річного звіту 2008 р.)

Показники

Норма

Станом на 01.01.2008 р.

Станом на 01.01.2009 р.

1. Нормативи капіталу

Норматив адекватності регулятивного капіталу Н2 (%)

> 10 %

10,93 %

11,61 %

Норматив адекватності основного капіталу Н3 (%)

> 4 %

8,14 %

2. Нормативи ліквідності

Норматив поточної ліквідності Н5 (%)

> 40 %

82,57 %

64,69 %

Норматив короткострокової ліквідності Н6 (%)

> 20 %

47,94 %

32,85 %

3. Нормативи відкритої валютної позиції банку

Норматив ризику загальної відкритої (довгої/короткої) валютної позиції Н13 (%)

< 30 %

3,60 %

1,24 %

Норматив довгої відкритої валютної позиції Н13-1 (%)

< 20 %

3,54 %

1,24 %

Норматив короткої відкритої валютної позиції Н13-2 (%)

< 10 %

0,05 %

0,00 %

банківський метал операція ринок